lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Personal

Forskarskolan i historia

Kajsa Brilkman, utbildningskoordinator

Fredrik Egefur, doktorand

046–222 14 25

Lise Groesmeyer, doktorand

Kerstin Hundahl, doktorand

046–222 14 25

Josefin Hägglund, doktorand

Jagger Kirkby, doktorand

Trine Gaarde Outzen, doktorand

Anna Palmgren, doktorand

Victor Pressfeldt, doktorand

046–222 78 46

Emma Severinsson, doktorand

046–222 78 46

Niklas Svensson, doktorand

073–931 20 34

Anton Öhman, doktorand


Historia

Lars Berggren, professor

046–222 79 64

Barbro Bergner, handläggare

046–222 79 58

Joachim Bergström, doktorand

Fredrik Björk, doktorand

Erik Bodensten, forskare

Kajsa Brilkman, forskare

Ingegerd Christiansson, arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud

Bonnie Clementsson, forskare

Kristoffer Edelgaard Christensen, doktorand

046–222 79 49

Lars Edgren, professor

046–222 79 57

Martin Ericsson, forskare

Sofie Eriksen, bibliotekarie

046–222 64 89
046–222 32 23

Gustaf Fryksén, amanuens, doktorand

Elisabeth Geevers, forskare

Kristian Gerner, professor emeritus

046–222 32 29

Harald Gustafsson, professor

046–222 79 66

Karl Haikola, doktorand

Rikke Lie Halberg, doktorand

Jenny Hallström, bibliotekarie

046–222 90 34

Isak Hammar, forskare

Dick Harrison, professor

046–222 79 53

Emma Hilborn, forskare

046–222 79 52

Lars Hultman, doktorand

Anton Jansson, forskare

Mats Johansson, doktorand

Klas-Göran Karlsson, professor

046–222 79 50

Maria Karlsson, doktorand

046–222 48 76

Wiebke Kolbe, professor

046–222 79 72

Fredrika Larsson, doktorand

046–222 78 46

David Larsson Heidenblad, forskare

046–222 79 79

Marie Lindstedt Cronberg, studierektor för GU

Johannes Ljungberg, forskare

Björn Lundberg, forskare

Annica Lundquist, amanuens

Christine Malm, inköpssamordnare

Martin Möller Rasmussen, doktorand

046–222 14 25

Frida Nilsson, studievägledare

0–222 79 70

Harald Nordblad, projektassistent

Svante Norrhem, universitetslektor

046–222 41 92

Magnus Olofsson, forskare

Andreas Olsson, doktorand

Mikael Ottosson, lärare

046–222 36 41

Helén Persson, lärare

Cecilia Riving, forskare

046–222 79 79

Henrik Rosengren, avdelningsföreståndare, docent

046–222 79 18

Göran Rystad, professor emeritus

046–222 30 48

Kim Salomon, professor

046–222 79 55

Hanne Sanders, professor

046–222 32 95

Henrik Skrak, doktorand

Maria Småberg, forskarassistent

046–222 30 46

Johan Stenfeldt, forskare

046–222 79 69

Ragni Svensson, forskare

Sven Tägil, professor emeritus

046–222 30 48

Eva Helen Ulvros, professor

046–222 03 73

Hans Wallengren, forskare

046–222 03 64

Anna Wallette, forskare, studievägledare

046–222 79 62

Yvonne Maria Werner, professor

046–222 01 56

William Wickersham, doktorand

046–222 14 25

Asger Wienberg, projektassistent

Martin Wilson, forskarstuderande

046–222 03 63

Ulf Zander, professor, studierektor för FU

046–222 79 61

Eva Österberg, professor emerita

046–222 30 49

Johan Östling, stf prefekt, universitetslektor

Joachim Östlund, forskare

046–222 79 65