Person

Victor Pressfeldt

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post victor.pressfeldthist.luse

Telefon 046–222 78 46

Mobil 070–600 93 28

Rum LUX:A417

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i historia sedan hösten 2013. Mitt avhandlingsprojekt berör nyliberalismens genomslag i Sverige från 1970-talet och framåt.
Tidigare har jag i huvudsak studerat historia och sociologi vid Lunds universitet. Framför allt har min forskning berört nittonhundratalets historia och främst tiden runt det andra världskriget. Mitt historiska arbete präglas av ett djupt engagemang för den bredare samhällsteorin.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Victor Pressfeldt

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post victor.pressfeldthist.luse

Telefon 046–222 78 46

Mobil 070–600 93 28

Rum LUX:A417

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02