Doktorandinformation

Här hittar du som doktorand på historiska institutionen information kring dina forskarstudier, länkar och blanketter till individuell studieplan, förlängning (fortsatt studiestöd) och löneförhöjning på HT:s doktorandsidor. Information finns även på Lunds universitets forskarutbildningssidor. För att hitta din individuella studieplan så loggar du in på HT:s intranät ("För HT-anställda") med din Lucat-identitet.

Kurser

Inom forskarutbildningen är tre kurser obligatoriska: den fakultetsgemensamma introduktionskursen (7,5 hp), Metodkurs (7,5 hp) och Teorikurs (7,5 hp). För den som är antagen inom Nationella forskarskolan i historiska studier är också kursen Historiska problem (7,5 hp) obligatorisk. Resterande poäng utgörs av kurser som doktoranden planerar i samråd med sin huvudhandledare. För information om obligatoriska och valbara kurser som ges av Forskarskolan, se länken nedan.

För information om den fakultetsgemensamma introduktionskursen och Metodkurs, kontakta studierektor för forskarutbildningen vid Historiska institutionen.

Anställd vid Lunds universitet

Som doktorand är det viktigt att du vet vad det innebär att vara anställd vid Lunds universitet. Ta därför del av den viktiga information som finns i länkarna nedan, inte minst om de olika rättigheter som är förknippade med anställning. På personalenhetens hemsida hittar du blanketter du kan behöva exempelvis vid sjukskrivning, ledighet för sjukt barn.

Doktorandfackliga sidor

Doktorandkår och doktorandråd tillvaratar doktorandernas intressen i förhållande till universitet och området. På kårens hemsida kan du också hitta information angående doktorandens rättigheter och skyldigheter under studietiden.

Övriga länkar:
Inför disputation:
Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-05-20