Person

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 2017 är jag fil. dr. i historia vid Lunds universitet, och verksam som lärare och forskare inom nordeuropeisk tidigmodern historia, främst 1700-tal.

Sedan 2020 innehar jag en postdoc-tjänst vid Köpenhamns universitet inom forskningsprogrammet PRIVACY, finansierat av Danmarks grundforskningsråd. Vi utforskar hur människor skyddade sina privatliv i elva europeiska städer 1500–1800 med utgångspunkt i religiös kultur, arkitektur, rättsväsende och sociala praktiker.

Jag är redaktör för böckerna Samvete i Sverige: om frihet och lydnad från medeltiden till idag (Nordic Academic Press, oktober 2021) och Reason and Orthodoxy: Religious Enlightenment in the Nordic countries, c. 1720-1820 (Lund/Manchester University Press, 2022). Biografin "1700-talets Frankenstein: Johann Conrad Dippels skandalösa resa genom Nordeuropa" kommer att färdigställas under 2022.

Sedan augusti 2020 är jag huvudredaktör för tidskriften 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (6 st)

Recensioner (7 st)

Övriga uppdrag och meriter

Huvudredaktör, 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, augusti 2020–

Postdoc, Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet, 2020–2023

Styrelseledamot, Opera Warberg, 2021–

Vikarierande universitetslektor i tidigmodern historia (50 %), Lunds universitet, juli-dec 2021

Vikarierande universitetslektor i historia (100 %), Linnéuniversitetet, 2018–2020

Koordinator för Svenska historikermötet, Växjö, 2019

Styrelseledamot, Sällskapet för Sjuttonhundratalsstudier, Uppsala/Stockholm, 2019–

Mottagare av AB CWK Gleerups pris, Vetenskapssocieteten i Lund, 2018

Projektassistent för Svante Norrhem, Franska subsidier till Sverige, 2016–2017

Stipendiat, Institut für Europäische Geschichte (IEG) i Mainz, 2016

Sommarskola för doktorander och postdocs, Institut pour l'Histoire de la Réformation (IHR) vid Université de Genève, 2013, 2014 och 2017

Mobilitetsstipendium vid Equipe REligion, Société Et Acculturation (RESEA), Université Jean Moulin-Lyon 3, 2014

Seminarieassistent, Seminariet för religion och historia, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Seminarieassistent, Förmoderna seminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Doktorandrepresentant, Handledarkollegiet, Historiska institutionen, Lunds universitet 2013–2014

Erasmusstudent, Sorbonne-Paris 4 och Université de Picardy Jules Verne, 2011

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, Uppsala, 2010

Studentambassadör, Lunds universitet, 2008–2010

SI-mentor, Lunds universitet, 2006–2008

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02