Person

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 2017 är jag fil. dr. i historia vid Lunds universitet, och verksam som lärare och forskare inom nordeuropeisk tidigmodern historia, främst 1700-tal.

För närvarande innehar jag en postdoc-tjänst vid Köpenhamns universitet inom det interdisciplinära forskningsprogrammet PRIVACY, finansierat av Danmarks grundforskningsråd över sex år. Vi utforskar privatliv under tidigmodern tid i elva europeiska städer, däribland Helmstedt och Altona.

Vid LU bedriver jag ett projekt om läkaren, alkemisten och radikalpietisten Johann Conrad Dippel (1673–1734). Boken "1700-talets Frankenstein: Johann Conrad Dippels skandalösa resa genom Nordeuropa" beräknas komma ut 2022.

Under 2021 utkommer två antologier för vilka jag tjänar som medredaktör: "Samvete i Sverige: Om frihet och lydnad från medeltiden till idag", samt "Reason and Orthodoxy: The Nordic countries during the long eighteenth century". Sedan augusti 2020 är jag huvudredaktör för "1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies".

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

---

Böcker (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (3 st)

Recensioner (7 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Huvudredaktör, 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, augusti 2020–

Postdoc, Köpenhamns universitet, 2020–2022

Vikarierande universitetslektor, Linnéuniversitetet, 2018–2020

Koordinator, Svenska historikermötet, Växjö, 2019

Styrelseledamot, Sällskapet för Sjuttonhundratalsstudier, Uppsala/Stockholm, 2019–

Mottagare av AB CWK Gleerups pris, Vetenskapssocieteten i Lund, 2018

Projektassistent, Franska subsidier till Sverige (för Svante Norrhem), 2016–2017

Stipendiat, Institut für Europäische Geschichte (IEG) i Mainz, 2016

Sommarskola för doktorander och postdocs, Institut pour l'Histoire de la Réformation (IHR) vid Université de Genève, 2013, 2014 och 2017

Mobilitetsstipendium vid Equipe REligion, Société Et Acculturation (RESEA), Université Jean Moulin-Lyon 3, 2014

Seminarieassistent, Seminariet för religion och historia, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Seminarieassistent, Förmoderna seminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Doktorandrepresentant, Handledarkollegiet, Historiska institutionen, Lunds universitet 2013–2014

Erasmusstudent, Sorbonne-Paris 4 och Université de Picardy Jules Verne, 2011

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, Uppsala, 2010

Studentambassadör, Lunds universitet, 2008–2010

SI-mentor, Lunds universitet, 2006–2008

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02