Person

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent i historia och verksam som lärare och forskare inom tidigmodern historia, främst 1700-tal.

Sedan 2020 har jag en heltidstjänst vid Köpenhamns universitet inom forskningsprogrammet PRIVACY, finansierat av Danmarks grundforskningsråd. Vi utforskar frågor som rör vad vi idag kallar skydd för privatliv, fast i tidigmoderna samhällen, framför allt inom fem teman: tro, stadsrum, hem, hälsa och lagstiftning.

Jag är redaktör för böckerna Religious Enlightenment in the Nordic countries. Reason and Orthodoxy, c. 1720-1820 (Lund/Manchester University Press, 2023), Tracing Private Conversations in Early Modern Europe. Talking in Everyday Life (Palgrave Macmillan, 2024) och Historisk tidskrifts temanummer "Tro" (2025:3). Biografin Johann Conrad Dippels skandalösa resa genom Nordeuropa färdigställs 2024.

Sedan hösten 2020 är jag huvudredaktör för 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, och sedan hösten 2022 redaktionssekreterare för tidskriften Scandia.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

3 277 klocktimmar undervisning på varierade kurser och nivåer i historia och (i lägre utsträckning) kyrkohistoria.

Gästredaktör för Historisk Tidskrift 2025:3 på temat "Tro"

Vik. universitetslektor, Lunds universitet, 2024–2025

Docent i historia, Lunds universitet, 2024

Inbjuden gästprofessor vid Basel Graduate School of History (3 veckor), Universität Basel, februari–mars 2024

Liselotte Kirchner-stipendiat (3 månaders extern finansiering), Frankesche Stiftungen, Halle, 2024

Ass. Professor (Danmark) & forskningsledare för temat 'Urban space', Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet, 2023–

Herzog Ernst-stipendiat (3 månaders extern finansiering), Forschungszentrum Gotha, Universität Erfurt, februari–april 2023

Kassör, Föreningen för vetenskaplig publicering, 2023–

Redaktör för The History of Privacy Series, Brill, 2023–

Redaktionssekreterare för Scandia: Tidskrift för historisk forskning, 2022–

Medgrundare av The Nordic Peace Network, 2022– (finansierat av Nordiska rådet för perioden 2023–2024)

Styrelseledamot, Opera Warberg, 2021–

Huvudredaktör för 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2020–

Styrelseledamot, Sällskapet för 1700-talsstudier, Uppsala/Stockholm, 2019–

Postdoc (3 års finansiering från Danmarks grundforskningsfond för excellenscenter DNRF138), Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet, 2020–2023

Vikarierande universitetslektor i tidigmodern historia (50 %), Lunds universitet, juli–december 2021

Vikarierande universitetslektor i historia (100 %), Linnéuniversitetet, 2018–2020

Koordinator för Svenska historikermötet, Växjö, 2019

Forskare vid Lunds universitet på två olika projektmedel om 1) den nordiska freden under 1700-talet, och 2) Johann Conrad Dippels vistelse i Skåne, 2018

Mottagare av AB CWK Gleerups pris, Vetenskapssocieteten i Lund, 2018

Fil.dr. i historia, Lunds universitet, 2017

Projektassistent för Svante Norrhem, Franska subsidier till Sverige, 2016–2018

IEG-stipendiat (6 månader), Institut für Europäische Geschichte i Mainz, januari–juni 2016

Sommarskola för doktorander och postdocs, Institut pour l'Histoire de la Réformation (IHR) vid Université de Genève, maj 2013, maj 2014 och juni 2017

Mobilitetsstipendiat (2 månader) vid Equipe REligion, Société Et Acculturation (RESEA), Université Jean Moulin-Lyon 3, mars-april 2014

Seminarieassistent, Seminariet för religion och historia, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Seminarieassistent, Förmoderna seminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Doktorandrepresentant, Handledarkollegiet, Historiska institutionen, Lunds universitet 2013–2014

Erasmusstudent, Sorbonne-Paris 4, VT 2011, och Université de Picardy Jules Verne, HT 2011

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, Uppsala, 2010

Studentambassadör, Lunds universitet, 2008–2010

SI-mentor, Lunds universitet, 2006–2008

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02