Person

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan 2017 är jag fil. dr. i historia och verksam som lärare och forskare inom tidigmodern historia, främst 1700-tal.

Sedan 2020 innehar jag en postdoc-tjänst vid Köpenhamns universitet inom forskningsprogrammet PRIVACY, finansierat av Danmarks grundforskningsråd. Vi utforskar hur människor skyddade sina privatliv i nio europeiska städer 1500–1800 med utgångspunkt i religiös kultur, arkitektur, rättsväsende och sociala praktiker.

Jag är redaktör för böckerna Samvete i Sverige: om frihet och lydnad från medeltiden till idag (Nordic Academic Press, oktober 2021) och Reason and Orthodoxy: Religious Enlightenment in the Nordic countries, c. 1720-1820 (Lund/Manchester University Press, 2022). Biografin 1700-talets Frankenstein: Johann Conrad Dippels skandalösa resa genom Nordeuropa utkommer 2023.

Sedan hösten 2020 är jag huvudredaktör för 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, och sedan hösten 2022 även redaktionssekreterare för Scandia: Tidskrift för historisk forskning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Postdoc, Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet, 2020–2023

Redaktionssekreterare, Scandia: Tidskrift för historisk forskning, 2022–

Styrelseledamot, Opera Warberg, 2021–

Huvudredaktör, 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2020–

Styrelseledamot, Sällskapet för Sjuttonhundratalsstudier, Uppsala/Stockholm, 2019–

Vikarierande universitetslektor i tidigmodern historia (50 %), Lunds universitet, juli–dec 2021

Vikarierande universitetslektor i historia (100 %), Linnéuniversitetet, 2018–2020

Koordinator för Svenska historikermötet, Växjö, 2019

Mottagare av AB CWK Gleerups pris, Vetenskapssocieteten i Lund, 2018

Projektassistent för Svante Norrhem, Franska subsidier till Sverige, 2016–2018

Stipendiat, Institut für Europäische Geschichte (IEG) i Mainz, januari–juni 2016

Sommarskola för doktorander och postdocs, Institut pour l'Histoire de la Réformation (IHR) vid Université de Genève, maj 2013, maj 2014 och juni 2017

Mobilitetsstipendium vid Equipe REligion, Société Et Acculturation (RESEA), Université Jean Moulin-Lyon 3, mars-april 2014

Seminarieassistent, Seminariet för religion och historia, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Seminarieassistent, Förmoderna seminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet, 2014–2015

Doktorandrepresentant, Handledarkollegiet, Historiska institutionen, Lunds universitet 2013–2014

Erasmusstudent, Sorbonne-Paris 4 (februari-juni) och Université de Picardy Jules Verne (september-januari), 2011

Mottagare av Svenska kyrkohistoriska föreningens uppsatspris, Uppsala, 2010

Studentambassadör, Lunds universitet, 2008–2010

SI-mentor, Lunds universitet, 2006–2008

Johannes Ljungberg

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johannes.ljungberghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02