Person

johan.ostlinghist.luse | 2022-04-30
Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Rum LUX:A328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är historiker – docent, universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow – och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Min andra större bok, Humboldts universitet, utkom 2016 (på engelska 2018).

I nära samarbete med kollegor har jag skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö i Lund. Vi har bl.a. gett ut Circulation of Knowledge, Forms of Knowledge och Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia.

Inom ramen för min tjänst som Wallenberg Academy Fellow undersöker jag, tillsammans med två andra forskare, humaniora i efterkrigstidens offentlighet. Vi slutför just nu en större monografi.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Respons.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (5 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (35 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (50 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (18 st)

Tidningsartiklar (37 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Uppdrag vid Lunds universitet

Föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–

Rektorsuppdrag att synliggöra frågor om akademisk frihet, 2022

Vice ordförande i universitetskollegiet, 2021–

Ledamot i forskningsnämnden, HT-fakulteterna, 2021–

Ledamot i styrelsen för Centrum för europaforskning, 2021–

Lärarrepresentant i rekryteringsgruppen för ny rektor och prorektor vid Lunds universitet, 2019–2020

Lärarrepresentant i universitetskollegiet för HT-fakulteterna, 2018–

Ledamot i institutionsstyrelsen, Historiska institutionen, 2018–

Ställföreträdande prefekt, Historiska institutionen, 2016–2019

Ledamot av Vetenskapssocieteten, 2016

Övriga vetenskapliga uppdrag

Redaktör för History of Intellectual Culture: International Yearbook of Knowledge and Society (utgiven av De Gruyter), 2021–

Medlem i bedömningspanelen för ansökningar till Vetenskapsrådets gästprofessorsprogram (Kerstin Hesselgren- resp. Olof Palme-professuren), 2021–

Medlem i bedömningspanelen för historievetenskap, Norges forskningsråd, 2021

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Global Epistemics”, Rowman & Littlefield International, 2019–

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Studies in the History of Knowledge”, Amsterdam University Press, 2020–

Associate member, Centre for Global Knowledge Studies (gloknos), CRASSH, University of Cambridge, 2018–

Samverkan med mera

Medlem i tidskriften Respons redaktionsråd (2012–) och styrelse (2014–2019)

Ledare för kommunikationsprojektet "Konsten att förmedla kunskap: Under strecket 100 år", 2017–2018

Ordförande i Clioprisets jury, 2013–2017

Ledare för ”Kunskapens nya rörelser” (på uppdrag av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien), 2015–2017

Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Rum LUX:A328

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02