Person

Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är historiker – docent, universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow – och sedan 2020 föreståndare för det nyinrättade Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Min andra större bok, Humboldts universitet, utkom 2016 (på engelska 2018).

I nära samarbete med ett antal kollegor har jag skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö i Lund (se newhistoryofknowledge.com). Vi har bl.a. gett ut Circulation of Knowledge (2018) och Forms of Knowledge (2020).

Inom ramen för min tjänst som Wallenberg Academy Fellow undersöker jag, tillsammans med två andra forskare, humanistisk kunskap i efterkrigstidens offentlighet.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Respons.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (16 st)

Bokkapitel (33 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (45 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (13 st)

Tidningsartiklar (33 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30