Person

Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är historiker – docent, universitetslektor och Wallenberg Academy Fellow – och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning; för denna belönades jag med Cliopriset och Nils Klim-priset. Min andra större bok, Humboldts universitet, utkom 2016 (på engelska 2018).

I nära samarbete med kollegor har jag skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö i Lund. Vi har bl.a. gett ut Circulation of Knowledge, Forms of Knowledge och Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia.

Inom ramen för min tjänst som Wallenberg Academy Fellow undersöker jag, tillsammans med två andra forskare, humaniora i efterkrigstidens offentlighet. Vi slutför just nu en större monografi.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Respons.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (33 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (46 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (14 st)

Tidningsartiklar (34 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Uppdrag vid Lunds universitet

Föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–.

Ledamot i universitetskollegiet (lärarrepresentant för HT-fakulteterna) (2018–) och i universitetskollegiets arbetsutskott (2020–).

Ledamot i forskningsnämnden, HT-fakulteterna, 2021–.

Ledamot i styrelsen för Centrum för Europaforskning, 2021–.

Lärarrepresentant i rekryteringsgruppen för ny rektor och prorektor vid Lunds universitet, 2019–2020.

Ledamot i institutionsstyrelsen, Historiska institutionen, 2018–.

Ställföreträdande prefekt, Historiska institutionen, 2016–2019.

Ledamot av Vetenskapssocieteten, 2016.

Övriga vetenskapliga uppdrag

Medlem i bedömningspanelen för ansökningar till Vetenskapsrådets gästprofessorsprogram (Kerstin Hesselgren- resp. Olof Palme-professuren), 2021–.

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Global Epistemics”, Rowman & Littlefield International, 2019–.

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Studies in the History of Knowledge”, Amsterdam University Press, 2020–.

Associate member, Centre for Global Knowledge Studies (gloknos), CRASSH, University of Cambridge, 2018–.

Samverkan med mera

Medlem i tidskriften Respons redaktionsråd (2012–) och styrelse (2014–2019).

Ledare för kommunikationsprojektet "Konsten att förmedla kunskap: Under strecket 100 år", 2017–2018.

Ordförande i Clioprisets jury, 2013–2017.

Ledare för ”Kunskapens nya rörelser” (på uppdrag av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien), 2015–2017.

Johan Östling

Universitetslektor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30