Person

johan.ostlinghist.luse | 2024-04-12
Johan Östling

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i historia med inriktning mot kunskapshistoria, föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och Wallenberg Academy Fellow. Min forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men jag har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

År 2008 disputerade jag på en avhandling om svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. Min andra monografi behandlade Humboldt och det moderna tyska universitetets historia.

I nära samarbete med kollegor har jag skapat en kunskapshistorisk forskningsmiljö och bl.a. gett ut The History of Knowledge (CUP) och en kunskapshistorisk trilogi. Jag är redaktör för årsboken History of Intellectual Culture (De Gruyter).

Som Wallenberg Academy Fellow har jag intresserat mig för kunskap i efterkrigstidens offentlighet. År 2024 sjösätter jag ett nytt projekt om europeisering av universiteten och kunskapssamhällets formering.

Jag skriver regelbundet i Svenska Dagbladet och Respons.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lunds universitet

Föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK), 2020–

Ordförande i universitetskollegiet, 2024–

Ledamot i forskningsnämnden, HT-fakulteterna, 2021–

Ledamot i styrelsen för Centrum för europaforskning, 2021–

Lärarrepresentant i universitetskollegiet för HT-fakulteterna, 2018–

Vice ordförande i universitetskollegiet, 2021–2024

Ledamot i institutionsstyrelsen, Historiska institutionen, 2018–2023

Rektorsuppdrag att synliggöra frågor om akademisk frihet, 2022

Lärarrepresentant i rekryteringsgruppen för ny rektor och prorektor vid Lunds universitet, 2019–2020

Ställföreträdande prefekt, Historiska institutionen, 2016–2019

Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, 2023

Ledamot av Vetenskapssocieteten, 2016

Övriga vetenskapliga uppdrag och meriter

En av chefredaktörerna för History of Intellectual Culture: International Yearbook of Knowledge and Society (utgiven av De Gruyter), 2021–

Medlem i bedömningspanelen för ansökningar till Vetenskapsrådets gästprofessorsprogram (Kerstin Hesselgren- resp. Olof Palme-professuren), 2021–2023

Medlem i bedömningspanelen för ansökningar till Vetenskapsrådets utlysning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism, 2022–2023

Medlem i bedömningspanelen för historievetenskap, Norges forskningsråd, 2021–

Medlem i advisory board för forskningsprogrammet ”Demokrati och högre utbildning”, Uppsala universitet, 2022–

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Global Epistemics”, Rowman & Littlefield International, 2019–

Medlem i redaktionsrådet för bokserien ”Studies in the History of Knowledge”, Amsterdam University Press, 2020–

Associate member, Centre for Global Knowledge Studies (gloknos), CRASSH, University of Cambridge, 2018–

Samverkan med mera

Medlem i tidskriften Respons redaktionsråd (2012–) och styrelse (2014–2019)

Ledare för kommunikationsprojektet "Konsten att förmedla kunskap: Under strecket 100 år", 2017–2018

Ordförande i Clioprisets jury, 2013–2017

Ledare för ”Kunskapens nya rörelser” (på uppdrag av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien), 2015–2017

Johan Östling

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.ostlinghist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02