Person

Gustaf Fryksén

Doktorand, amanuens

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post gustaf.fryksenhist.luse

Mobil 070–582 35 96

Rum
A:419 (doktorand)
LUX:A419 (amanuens)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan september 2015 doktorand i historia vid Historiska institutionen. Tidigare har jag varit läkarstudent, studerat bland annat engelska och arkivvetenskap, samt varit forskningsamanuens vid institutionen (2013-2015).

Min egen forskning är främst inriktad mot Sverige, Medelhavet och osmanska världen under tidsperioden 1680-1830. Doktorandprojektet Defiant Servitude. Consuls and free agents in Ottoman North Africa and the Levant, 1710-1770 avser att med multinationell grundforskning som grund undersöka och analysera hur i huvudsak konsuler i svensk tjänst agerade i Medelhavets maritima gränsområden. Särskilt fokus läggs på George Logie (1694-1776) och hans krets avseende handel, diplomati och familj/dynasti.

Andra forskningsintressen innefattar maritim historia, konsulsstudier som forskningsämne, globalhistoria, osmanska studier och arkivvetenskap.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är sedan september 2015 doktorand i historia vid Historiska institutionen. Tidigare har jag varit läkarstudent och bedrivit universitetsstudier i medicin, språk och arkivvetenskap. Jag var forskningsamanuens vid Historiska institutionen 2013-2015.

Min egen forskning är främst inriktad mot Sverige, Medelhavet och osmanska världen under tidsperioden 1680-1830. Doktorandprojektet The House of Logie: A global microhistory of consulship and life in the 18th century avser att med multinationell grundforskning som grund undersöka och analysera hur ett antal konsulsfamiljer verkade i Medelhavets maritima gränsområden. Särskilt fokus läggs på George Logie (1694-1776) och hans krets avseende handel, diplomati och familj/dynasti.

Andra forskningsintressen innefattar maritim historia, konsulsstudier som forskningsämne, globalhistoria, osmanska studier och arkivvetenskap.

Jag är medlem i Sjöhistoriska samfundet.

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag undervisar sedan höstterminen 2016 på grundkursen i Freds- och konfliktvetenskap (FKV A12:1) på Statsvetenskapliga institutionen.

Gustaf Fryksén

Doktorand, amanuens

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post gustaf.fryksenhist.luse

Mobil 070–582 35 96

Rum
A:419 (doktorand)
LUX:A419 (amanuens)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

9-16

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02