Person

Gustaf Fryksén

Amanuens, doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post gustaf.fryksenhist.luse

Mobil 070–582 35 96

Rum
LUX:A419 (amanuens)
A:419 (doktorand)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan september 2015 doktorand i historia vid Historiska institutionen. Tidigare har jag varit läkarstudent, studerat bland annat engelska och arkivvetenskap, samt varit forskningsamanuens vid institutionen (2013-2015).

Min egen forskning är främst inriktad mot Sverige, Medelhavet och osmanska världen under tidsperioden 1680-1830. Doktorandprojektet Defiant Servitude. Consuls and free agents in Ottoman North Africa and the Levant, 1710-1770 avser att med multinationell grundforskning som grund undersöka och analysera hur i huvudsak konsuler i svensk tjänst agerade i Medelhavets maritima gränsområden. Särskilt fokus läggs på George Logie (1694-1776) och hans krets avseende handel, diplomati och familj/dynasti.

Andra forskningsintressen innefattar maritim historia, konsulsstudier som forskningsämne, globalhistoria, osmanska studier och arkivvetenskap.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag undervisar sedan höstterminen 2016 på grundkursen i Freds- och konfliktvetenskap (FKV A12:1) på Statsvetenskapliga institutionen.

Gustaf Fryksén

Amanuens, doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post gustaf.fryksenhist.luse

Mobil 070–582 35 96

Rum
LUX:A419 (amanuens)
A:419 (doktorand)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

9-16

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02