lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Liesbeth disputerade oktober 2008 i Amsterdam och har jobbat i Amsterdam, Utrecht, Leiden och Giessen som lektor och forskare. Hennes forskning handlar om spanska Habsburgmonarkin, 1500-1700.

För tillfället arbetar hon, tilsammans med Harald Gustafsson, med projektet "Dynastipolitik omvärderad: dynastier och statsbildning i de habsburgska och oldenburgska monarkierna 1500-1700" (RJ, 2018-2020).

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Assistant editor of The Court Historian

Series Editor, Early Modern Court Studies, Amsterdam University Press

Member Editorial Board for the book series Early Modern History, published by Editorial UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain)

Elisabeth Geevers

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post elisabeth.geevershist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30