Person

Kristin Linderoth

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kristin.linderothhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är fil. dr i genusvetenskap och arbetar som forskare i historia. Min inriktning är mot historisk arbetslivsforskning och arbetarhistoria, och jag är särskilt intresserad av välfärdsarbetets villkor, facklig kamp i offentlig sektor, strejker och andra former av arbetskonflikter. I mitt nuvarande projekt "Den bortglömda protestvågen?" undersöker jag välfärdsanställdas olovliga (s.k. vilda) strejker 1980–1990 som en del av en större konflikt om den offentliga sektorns organisation och roll i det svenska samhället.

2020 disputerade jag på avhandlingen Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003 (Leopard förlag). Här medverkar jag i LO:s podd Vi bygger landet, i ett avsnitt som ägnas åt Kommunalstrejken 2003 och bygger på min bok.

Vid sidan av forskningen är jag verksam som föreläsare och frilansskribent.

Undervisning

VT-24 undervisar jag på fortsättningskursen i historia (HISA27), samt på masterkursen Försörjning och egendom (HISS30).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är medlem i Forum för arbetslivsforskning (FALF), Labor and Working-Class History Association (LAWCHA), Arbetarrörelsens Forskarnätverk och Svenska Historiska Föreningen.

För min avhandling Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003 tilldelades jag 2021 Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia, som delas ut av Forskningsrådet vid arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

Kristin Linderoth

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kristin.linderothhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02