Person

Andreas Olsson

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andreas.olssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1977

Fil. mag. i historia
Fil. kand. i kulturvård

Jag är sedan hösten 2010 doktorand vid historiska institutionen. Förutom historia och kulturvård innefattar mina studier idé- och lärdomshistoria och konstvetenskap. Mina intresseområden omfattar tidigmoderna identiteter bland borgare och allmoge samt materiell kultur.

För närvarande arbetar jag med en avhandling om identiteter och identifikationsprocesser i Örebro under 1600-talets andra hälft.

Andreas Olsson

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andreas.olssonhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02