Utbildning

Utbildning

Välkommen till avdelningen för historia. 

Hos oss undervisar vi i historia på alla nivåer; grundutbildning för kandidatexamen och inom ämneslärarprogram, på avancerad nivå inom vårt masterprogram och inom forskarutbildning.  

Inom historia har ett omfattande utbud av fristående kurser och program. Vi erbjuder kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen i våra fristående kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Vill du bli student i historia hos oss, läs mer under våra sidor:

Är du redan student hos oss, läs mer under våra sidor:

Utbildning på grundnivå

Historiska institutionen har många fristående kurser och ett program på grundnivå. Historia kan vara huvudområde i en kandidatexamen, oavsett om du läser fristående kurser eller vårt Kandidatprogram i historia:

Utbildning på avancerad nivå (magister/master)

På avancerad nivå kan du läsa ett  Masterprogram i Historiska studier. Programmet ges i samarbete med idé- och lärdomshistoria vid Institutionen på Kulturvetenskaper. Även på avancerad nivå erbjud finns fristående kurser, se nedan för terminens aktuella kurser. Historia kan vara huvudområde i en magister- eller masterexamen.

Vill du bli lärare?

Lunds universitet har en ämneslärarutbildning. Här finns ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot gymnasieskolan. Historia finns med som andraämne inom vårt lärarprogram. Läs mer om lärarutbildning i historia:

Utbildning på forskarnivå

Institutionen har omfattande forskarutbildning i historia. Studierna omfattar 240 högskolepoäng (4 år vid heltidsstudier). Avhandlingsarbetet beräknas ta 6 terminer (180 högskolepoäng). Antagning till forskarutbildning äger rum en gång per år. Läs mer om våra två olika sätt att komma in på forskarutbildning:

 

Människor samtalar runt bord

Nationell forskarskola i historiska studier

studenter som tenterar

Uppsamling augusti 2024

Vill du skriva uppsamlingstenta eller lägga fram din uppsats i augusti?

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-05-17