lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Utbildning

Historiska institutionen har ett omfattande utbud av fristående kurser och program. Vi erbjuder kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen i våra fristående kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Utbildning på grundnivå

Historiska institutionen har många fristående kurser och ett program på grundnivå.

Historia kan vara huvudområde i en kandidatexamen, oavsett om du läser fristående kurser eller vårt Kandidatprogram i historia:

Utbildning på avancerad nivå (magister/master)

På avancerad nivå kan du läsa ett  Masterprogram i Historiska studier. Programmet ges i samarbete med idé- och lärdomshistoria vid Institutionen på Kulturvetenskaper.

Även på avancerad nivå erbjud finns fristående kurser, se nedan för terminens aktuella kurser.

Historia kan vara huvudområde i en magister- eller masterexamen.

Vill du bli lärare?

Hösten 2016 startade Lunds universitet sin egna ämneslärarutbildning. Här finns ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot gymnasieskolan. Historia finns med som andraämne inom vårt lärarprogram. Läs mer om lärarutbildning i historia:

Utbildning på forskarnivå

Institutionen har omfattande forskarutbildning i historia med ca 25 aktiva doktorander. Antagning till forskarutbildning äger rum en gång per år. Studierna omfattar 240 högskolepoäng (4 år vid heltidsstudier). Avhandlingsarbetet beräknas ta 6 terminer (180 högskolepoäng). Läs mer om forskarutbildningen:

Välkommen till LUX!

En kort introduktionsvideo om vårt LUX-hus för nya studenter