Person

hanne.sandershist.luse | 2014-06-17

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post hanne.sandershist.luse

Telefon 046–222 32 95

Rum LUX:A319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är historiker från Köpenhamn och disputerade 1995 i Stockholm. Sedan 1993 är jag i Lund, nu som professor. Jag är kulturhistoriker med intresse för religion, nationalism, sekularisering och statsgränser och dessas kulturella betydelser i människors vardag. Tidsmässigt har jag rört mig från 1100-talet till idag och utgår gärna från historisk förändring och ett icke-nationellt perspektiv. Särskilt har jag forskat om 1800-talets väckelser i Danmark-Sverige och Öresundsregionen från Skånes övergång till Sverige fram till i dag. Jag skapar gärna forskarnätverk. Som föreståndare för Centrum för Danmarksstudier (LU) samlade jag danska och svenska forskare och påbörjade den bokserie (30 bd), som jag nu är redaktör för. Jag undervisar på temakurser, metod- och uppsatskurser och har sedan 2000 arbetat med forskarutbildningen i forskarskolan i historia, nu som föreståndare. Det utåtriktade arbetet är viktigt, jag har därför skrivit två populärvetenskapliga böcker och håller gärna föredrag.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min avhandling om det tidiga 1800-talets väckelser drog jag in religionen i den nya kulturhistorien utifrån sekularisering förstått som en förändring av religionens betydelse för människor från gemensam kultur och vetande till individuell tro. Väckelserna skapade konflikt därför att de var för individuella i sitt tal om synd, men fick kraft av en försekulariserad religionssyn. Jag fortsatte med ett projekt om religion och kyrka i en försekulariserad tid i Lunds stift. Frågan var hur man förhöll sig till vardagsproblem, bl.a. genusrelationer, inom en religiös världsbild? Det nationella var inte viktigt för väckelsen, som i huvudsak var en protestantisk rörelse i Danmark-Sverige med skillnader som bäst förstods inom en religiös ram och en äldre agrarstruktur. Med Lunds stift kom också frågan om Skånes övergång till Sverige och jag insåg återigen hur en modern nationalism har påverkat vår bild av historien. Mitt mål blev att skriva en icke-nationell syntes utifrån statsbytets praktik. Detta knöt så småningom an till den nya Öresundsregionen och gränsens betydelse för människor från 1658 till idag blev viktig, bl.a. med undersökningar av Öresundsregionen i 1900-talets dagspress. Den historiska förändringen av vardagens kulturella praxis har ständigt varit central för mig och därmed en kritik av hur dagens idéer om t.ex. religion och nationalism har format vår syn på äldre tider men också en insikt om att historien kan slå tillbaka och visa att våra sanningar bara är våra.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (28 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (6 st)

Tidningsartiklar (7 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post hanne.sandershist.luse

Telefon 046–222 32 95

Rum LUX:A319

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02