Person

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eva_helen.ulvroshist.luse

Telefon 046–222 03 73

Rum LUX:A323

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor vid historiska institutionen. Min forskning är inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria, från sent 1700-tal - tidigt 1900-tal. Jag har skrivit flera biografier. "Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870" är min doktorsavhandling (1996), sedan följde "Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880" (1998), och "Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf" (2001)alla med tydligt genusperspektiv. Den sistnämnda är en biografi. "Dansens och tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia" (2004)är kulturhistoria, och "Oscar I" (2007) och "Carl Swartz" (2010)biografier. 2012 utkom "Domkyrkan i Lund. En vandring genom tid och rum", ett populärvetenskapligt verk jag författat tillsammans med fil.kand.Anita Larsson. Min nuvarande forskning handlar om kvinnliga lärarinnor och guvernanter på 1800-talet, där jag går igenom enskilda arkiv. 2016 utkom "Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt" om olika kvinnoöden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (12 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (31 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (51 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eva_helen.ulvroshist.luse

Telefon 046–222 03 73

Rum LUX:A323

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30