Person

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eva_helen.ulvroshist.luse

Telefon 046–222 03 73

Rum LUX:A323

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor vid historiska institutionen. Min forskning är inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria, från sent 1700-tal - tidigt 1900-tal. Jag har skrivit flera biografier. "Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870" är min doktorsavhandling (1996), sedan följde "Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880" (1998), och "Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf" (2001)alla med tydligt genusperspektiv. Den sistnämnda är en biografi. "Dansens och tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia" (2004)är kulturhistoria, och "Oscar I" (2007) och "Carl Swartz" (2010)biografier. 2012 utkom "Domkyrkan i Lund. En vandring genom tid och rum", ett populärvetenskapligt verk jag författat tillsammans med fil.kand.Anita Larsson. Min nuvarande forskning handlar om kvinnliga lärarinnor och guvernanter på 1800-talet, där jag går igenom enskilda arkiv. 2016 utkom "Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt" om olika kvinnoöden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Avhandlingen heter "Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870" (1996)Den och "Kärlekens villkor. Tre kvinnoöden 1780-1880" (1998)tillhör det genusvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsfältet. Kvinnornas, men även männens liv och villkor analyseras. Fokus ligger på kulturella mönster, värderingar, relationer och läsvanor. Både den privata sfären och arbete i en mer offentlig sfär i form av filantropisk verksamhet lyfts fram. Brev och dagböcker utgör det primära källmaterialet. Teoretisk inspiration hämtas från Joan W Scott och Börje Hanssens begrepp urbant-pagant. Biografin "Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf" (2001)bygger också på flera tusen brev. Hetero/homosexualitet, judiskt/svenskt samt en kvinnas författarskap inom ett "manligt" fält , är de centrala dimensionerna i biografin. Bourdieus fält- och kapitalteori har varit det teoretiska ramverket. "Dansens och tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia" (2004) är en exposé över danskulturen i Sverige och hur den influerats av europeiska seder under en tidsperiod av flera hundra år. Danskunnighet har knutits samman med civilisation och bildning, vilket synliggörs i att universitet och militära akademier hade dansmästare i sin tjänst från 1600- till 1800-talet. Danskulturen knyts samman med civilisationsprocessen och synen på kroppen. N.Elias, P.Burke och J.Huizinga är viktiga inspirationskällor. 2007 kom Biografin "Oscar I" och 2010 biografin "Carl Swartz".

Böcker (12 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (34 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (55 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post eva_helen.ulvroshist.luse

Telefon 046–222 03 73

Rum LUX:A323

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02