Person

Rikke Lie Halberg

Doktorand

 • Historia
 • Historiska institutionen

Lärare

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post rikke_lie.halberghist.luse

Telefon 046–222 79 49

Rum A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Arbejdstitlen på min afhandling er "The Fireburn: Rebellion, Representation and Remembrance 1878-2018". Metaforisk set betragter jeg Fireburn-oprøret som en arkæologisk udgravning hvor jeg interesserer mig for oprørets mange "lag". Her udgør det koloniale arkiv blot et af mange væsentlige lag, og jeg interesserer mig i lige så høj grad for de lag jeg kan finde under, over og ved siden af arkivet. Mine teoretiske udgangspunkter mødes i krydsfeltet omkring decolonial archive studies, memory studies, museum studies samt historiekulturelle perspektiver med fokus på historiebrug.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Administrativt

 • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Förutom mitt uppdrag som ledamot i forskningsutbildningsnämnden är jag doktorandrepräsentant i handledarkollegiet vid historiska institutionen samt doktorandrepräsentant i styrelsen för Centrum för Öresundsstudier.

Undervisning våren 2020:

 • HISA12: Industri och imperier 1815-1914 (grundkurs)
 • ABMM03: Pedagogiska aspekter på ABM-verksamheter (masterutbildning)
 • ABMA19: Museologi: Fysiska och digitala museer (grundkurs)

Undervisning hösten 2020:

 • ABMM73: Museologi: Utveckling av verksamhetsbaserat projekt - webbplats eller utställning (masterutbildning)
Rikke Lie Halberg

Doktorand

 • Historia
 • Historiska institutionen

Lärare

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post rikke_lie.halberghist.luse

Telefon 046–222 79 49

Rum A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30