Person

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rikke_lie.halberghist.luse

Telefon 046–222 79 49

Rum LUX:A418

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag forskar i kolonihistoria, genushistoria, arbetarhistoria, arkivhistoria, museumshistoria, monumenthistoria och minneshistoria och är nyfiken på vad som händer när olika bindstrecksområden som dessa möts. Tycker dessutom om att undervisa, handleda och förmedla historia!

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

Jag är med i valberedningen för HTDR, är doktorandrepresentant i handledarkollegiet vid historiska institutionen och doktorandrepresentant i styrelsen för Centrum för Öresundsstudier samt koordinator för Øresundsnätverket för könshistorisk forskning. Jag undervisar på grundkursen i historia, mastersprogrammet i Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) samt fristående kurser i museologi. Deltar dessutom i kursutveckling och handledar studenter på kandidatuppsatsnivå.

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rikke_lie.halberghist.luse

Telefon 046–222 79 49

Rum LUX:A418

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02