Person

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rikke_lie.halberghist.luse

Telefon 046–222 79 49

Rum LUX:A418

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag forskar och undervisar i kolonihistoria samt genushistoria, arbetarhistoria, arkivhistoria, museumshistoria, monumenthistoria och minneshistoria.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Koordinator för Øresundsnätverket för könshistorisk forskning. Aktiv i olika nämnd och råd på fakultets- och institutionsnnivå.

Undervisning:

  • Lärare på grundkurser i historia
  • Lärare på fristående kurser i museologi
  • Kursansvarig för kursen Pedagogiska aspekter ABM-verksamheter på mastersprogrammet i Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)
  • Deltar i kursutveckling och handledar uppsatsskrivanden studenter på kandidatunivå

Doktorand

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rikke_lie.halberghist.luse

Telefon 046–222 79 49

Rum LUX:A418

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02