lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kunskapshistoriska seminariet

Under höstterminen 2017 lanseras det kunskapshistoriska seminariet vid Historiska institutionen. Detta är en vidareutveckling och konsolidering av den kunskapshistoriska forskningsmiljö som har tagit form i Lund under de senaste åren. Syftet med seminariet är att skapa ett vetenskapligt forum där kunskapshistoria i hela dess vidd kan utforskas. Vi vill att seminariet skall genomsyras av intellektuell öppenhet och pluralism, där inga teman, teoretiska ingångar eller kronologiska tyngdpunkter är uteslutna.

 

För ytterligare information kontakta johan.ostlinghist.luse

 

 

PROGRAM HT 2018