Kunskapshistoriska seminariet

Det kunskapshistoriska seminariet inrättades 2017 och har sedan dess en livaktig verksamhet. Det drivs av Centrum för kunskapshistoria (LUCK) och är en mångdisciplinär mötesplats som samlar historiskt intresserade forskare från ett antal olika ämnen, lärosäten och inriktningar. Seminariet har de senaste åren haft ett antal namnkunniga internationella gäster och vi strävar efter att vara ett nav i en internationell kunskapshistorisk gemenskap. Vår ambition är att seminariet ska fylla en integrerande funktion i forskarsamhället, där olika specialistkompetenser möts. Vi kombinerar fysiska seminarier i Lund med hybrida och digitala varianter. Fortlöpande information om seminariet publiceras på vår digitala plattform (newhistoryofknowledge.com) med tillhörande konton på sociala medier.

Kontaktperson: Johan Östling (johan.ostlinghist.luse)

Kalendarium

Seminarieserier

Bokomslag Forms of knowlegde

För vidare information se även:

HISTORY OF KNOWLEDGE @Lund

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-12