Person

Cecilia Riving

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cecilia.rivinghist.luse

Telefon 046–222 79 79

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare vid historiska institutionen och anställd som utbildningskoordinator vid Den nationella forskarskolan i historiska studier. Jag disputerade 2008 på avhandlingen "Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft". Efter disputationen har jag bland annat arbetat som kulturredaktör, tidskriftsredaktör och språkgranskare. Jag var redaktör för den historiska tidskriften Scandia under 2012–2013. 2013–2017 hade jag en post doc vid historiska institutionen och arbetade med ett projekt om terapeutiska möten inom behandling av psykisk ohälsa under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Projektets resultat kommer att publiceras i form av en monografi. Utöver min forskning om psykisk utsatthet är jag engagerad i frågor som rör kommunikation av historisk forskning i ett vidare sammanhang. Det finns, som jag ser det, ett stort behov av humanistiska perspektiv i dagens samhälle.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (9 st)

Recensioner (12 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Cecilia Riving

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cecilia.rivinghist.luse

Telefon 046–222 79 79

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02