Person

Cecilia Riving

Docent

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cecilia.rivinghist.luse

Telefon 046–222 79 79

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare vid historiska institutionen och anställd som utbildningskoordinator vid den nationella forskarskolan i historiska studier. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om psykiatriska patienters livsberättelser 1880–1910. Jag disputerade 2008 på avhandlingen "Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft". I postdoc-projektet "Patientrelationer i behandling av psykisk ohälsa från tidigt 1800-tal till 1920-talet" har jag studerat hur behandlare inom olika traditioner har förhållit sig till det personliga mötet med patienten och dess terapeutiska betydelse. Resultatet ska enligt plan publiceras i en monografi under första hälften av 2023.

Efter disputationen har jag bland annat arbetat som kulturredaktör, tidskriftsredaktör och språkgranskare. Jag har också en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från Lunds universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Cecilia Riving

Docent

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cecilia.rivinghist.luse

Telefon 046–222 79 79

Rum LUX:A215

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02