Studera historia utomlands

Lunds universitet har kontakter över hela världen, och avtalen med universiteten och högskolorna möjliggör att du kan söka en avgiftsfri studieplats som student vid Lunds universitet. Du ansöker via den fakultet där du studerar. Som utbytesstudent är studierna vid ett universitet utomlands avgiftsfria. Dessutom kan du få studiemedel via CSN. När du reser inom Europa (Erasmus) kan du också få kontantbidrag. Internationella kontoret tillgodoräknar dina studier i Ladok, medan institutionen avgör om det du har läst utomlands kan ersätta hela eller delar av en kurs som ges vid Lunds universitet. Tala med studievägledaren om detta. Tänk på att vara ute i god tid! Om du ska utanför Europa så bör du ha en ansökan klar minst ett år innan du planerar att vara iväg.

Behörig att söka?

Är du registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet, har du vid ansökningstillfället i normala fall ha klarat av minst 30 hp och har vid avresa studerat minst två terminer på heltid vid Lunds universitet kan detta vara för dig.

Ansökningsperioder

Ansökningsperioderna avslutas 15 november och 5 mars (restplatser) varje år, beroende på vilket land du vill åka till. Mer information och hjälp finns att få hos Internationella kontoret på Humanistiska och teologiska fakulteterna, beläget på SOL-centrum, i Absalonhuset, på bottenvåningen. Läs mer på deras hemsida.

Du kan också söka till lärosätena utomlands helt på egen hand, men då får du göra allt arbete själv och vara beredd på att betala terminsavgifter.

Internationella kontoret

HT-fakulteterna

Läs om Saras utbytesstudier

Läs om Måns utbytesstudier

Vill du läsa en kurs utomlands på sommaren?

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-09-26