lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Databaser

För närvarande driver institutionen två forskningsdatabaser. Dessa kan även användas av forskare utanför Historiska institutionen och Lunds universitet. Ta kontakt  med kontaktpersonerna för respektive  databas om du vill veta mer.