lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Masterprogram i historiska studier

Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat och tolkat sin omvärld. Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem. Med en Filosofie masterexamen i Historia eller i idé- och lärdomshistoria kan du arbeta med olika former av kulturadministration, med politiska frågor, inom folkbildning, och inom medier.

På dessa sidor kan du läsa mer om masterprogrammet i historia.

Programmet passar dig som har en filosofie kandidatexamen med historia, idé- och lärdomshistoria eller motsvarande.
     
Programmet startar varannan hösttermin.
Programstart: 2015, 2017, 2019, 2021.
Anmäl på antagning.se senast omkring 15 april.

Aktuell information

Ytterligare information

För er som går inriktning Historia:

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Historiska institutionen, Ulf Zander.

För er som går inriktning Idé- och lärdomshistoria:

För information om aktuellt kursutbud ta kontakt med Institutionen för kulturvetenskaper, Jonas Hansson.

Presentation

Vill du ta en magister- eller masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria är det tvååriga masterprogrammet Historiska studier rätt val. För magisterexamen avslutar du programmet efter ett år.

I programmet får du fördjupade ämneskunskaper, möjlighet att göra praktik och skriver examensarbete. Du väljer inriktning historia eller idé- och lärdomshistoria under första terminen.

Studierna

För masterexamen läser du följande kurser:

Termin 1

Introduktionskurs
Teorier och metoder inom historievetenskaperna
Historisk översiktskurs – förändring och kontinuitet i världshistorien
Tematisk påbyggnadskurs (Historia) eller Vetenskapshistoria (Idé- och lärdomshistoria).

Termin 2

Du läser antingen historia eller idé och lärdomshistoria.

Väljer du historia läser du:
Historiografisk påbyggnadskurs
Tematisk påbyggnadskurs 2
Praktik
Tematisk påbyggnadskurs 3

Väljer du idé- och lärdomshistoria läser du:
Tematisk påbyggnadskurs 1
Begreppshistoria
Praktik
Tematisk påbyggnadskurs 2.

Termin 3

Fri termin/profiltermin. I samråd med programkoordinatorn väljer du kurser som passar in i din utbildning.

Termin 4

Examensarbete, 30 högskolepoäng, i historia eller idé- och lärdomshistoria.

 

För magisterexamen läser du följande kurser:

Termin 1 som ovan. Termin 2 läser du antingen historia eller idé- och lärdomshistoria.

Om du väljer historia läser du:

Historiografisk påbyggnadskurs
Tematisk påbyggnadskurs
Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Om du väljer idé- och lärdomshistoria läser du:

Tematisk påbyggnadskurs 1
Begreppshistoria
Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Undervisningen bedrivs i seminarieform i mindre grupp och genom handledning. Kurserna examineras huvudsakligen genom aktivt deltagande i seminarier, hemtentamen, presentationer och uppsatsventileringar.

Praktik

I masterprogrammet ingår praktik om 7,5 högskolepoäng. Platser på t ex arkiv, museer, förlag eller politiska organisationer erbjuds.

Studiemiljön

Historiska institutionen i Lund är en av landets största forskningsmiljöer i historia med forskning inom alla epoker från tidig medeltid till samtidshistoria.

Historiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper, idé och lärdomshistoria, finns i LUX, Lunds nya välutrustade humanist- och teologcentrum, med tillgång till modernt forskningsbibliotek, läsplatser och lunchrestaurang. 

Förkunskapskrav

För behörighet krävs allmän behörighet samt filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Efter utbildningen

Efter programmet är du behörig att söka till forskarutbildningen i historia eller idé och lärdomshistoria.

Programmet förbereder dig för arbete med historia i bred mening. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. I kombination med andra ämnen ger studier i historia god kompetens för arbete på arkiv, bibliotek, bokförlag, museum, nyhetsredaktion samt inom internationella organisationer, statlig förvaltning och turistnäringen. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria, religionshistoria, historisk antropologi, Europakunskap, genusvetenskap med historisk inriktning, statsvetenskap med historisk inriktning eller annat ämne med historisk inriktning.

Samarbete