Person

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.brink_pintogenus.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Bakgrund

Jag disputerade i historia vid Södertörns högskola 2009 med avhandlingenMed Lenin på byrån – normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska rörelsen 1921–1939. Därefter har jag varit verksam som forskare och lärare vid den historiska institutionen på Lunds universitet.

Forskningsområden

  • Genus – och sexualitetshistoria
  • Queerteori
  • Contentious Politics Studies
  • Urbanhistoria

Pågående forskning och undervisning

För närvarande forskar jag inom två projekt. Ett om Stockholmspolisens övervakning av ”kriminell homosexualitet” decennierna efter 1944 (när homosexualitet avkriminaliserades i Sverige); och ett om offentliga toalett för kvinnor kopplat till rätten till det urbana rummet.

Undervisningen inriktar sig på genushistoria, sexualitetshistoria och källkritik.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (3 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.brink_pintogenus.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02