Person

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.brink_pintogenus.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (12 st)

Konferensbidrag (4 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andres.brink_pintogenus.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02