Person

lars.berggrenhist.luse | 2020-12-02
Lars Berggren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.berggrenhist.luse

Telefon 046–222 79 64

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född i Malmö 1951 och utbildade mig tidigt till lärare. Jag undervisade i många år på Hermodsdalsskolan, en grundskola i Malmö. Därefter kom jag till gymnasieskolan Spyken i Lund. Under mina år som historielärare deltog jag i olika historiedidaktiska projekt, och jag började skriva min avhandling om Kockums varv i Malmö. Efter disputationen tjänstgjorde jag under en lång tid på Lärarhögskolan i Malmö (lärarutbildningen vid Malmö högskola). Samtidigt höll jag kontakten med Historiska institutionen i Lund, där jag så småningom fick en lektorsanställning. Under flera år var jag studierektor på institutionen, bland annat med ansvar för forskarutbildningen. År 2009 blev jag professor i historia med en del av tjänstgöringen förlagd till Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona. Jag har under flera år suttit med i fakultetsstyrelsen och var fram till årsskiftet 2014/2015 prodekan på de humanistiska och teologiska fakulteterna med ansvar för grundutbildning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledamot i forskningsreferensgruppen vid Folklivsarkivet i Lund.
Ledamot i styrelsen för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
Ledamot i styrelsen för Centrum för Arbetarhistoria.
Ledamot i forskningsrådet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB).
Ledamot i styrgruppen för Nätverket Svenska Varv.

Ledamot i styrelsen för Arbetets Museum i Norrköping

Lars Berggren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.berggrenhist.luse

Telefon 046–222 79 64

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02