Examen

Historia kan utgöra huvudområde i en filosofie kandidatexamen, en filosofie magisterexamen, samt en filosofie masterexamen. Dessutom finns historia på forskarnivå, som leder till en doktorsexamen.

All utbildning bygger på kurser

Program består av en uppsättning kurser som har satts samman av utbildningsanordnaren för att de ska bilda en väl fungerande helhet. Några program leder fram till en yrkesexamen (t.ex. ett ämneslärarprogram som leder till den lärarexamen som du behöver för att kunna vara behörig lärare). Andra program leder till generella examina; inom humaniora heter denna filosofie kandidatexamen på grundnivå.

Om du läser fristående kurser kan det leda fram till en sk. fil.kand-examen. Det är ingen skillnad mellan en filosofie kandidatexamen efter ett program och efter fristående kurser förutom i genomförandet. Om du läser på ett program är det bestämt i förväg vad du ska läsa de flesta terminerna, men om du läser fristående kurser bestämmer du själv vad du ska läsa inför varje ny termin.

Filosofie kandidatexamen i historia

Genom program:

Läs mer om Kandidatprogram i historia.

Inom ett program är det alltså oftast bestämt vad du ska läsa varje termin, och om du har blivit antagen till ett program (och klarat dina kurser) vet du att du kan läsa vidare inom programmet och bli klar inom 3 år. Det kan mycket väl vara så att du måste ansöka och bli antagen till en kurs varje ny termin trots att du är antagen till ett helt program.

Genom fristående kurser:

Om du väljer fristående kurser kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och eftertanke, och du måste ansöka och bli antagen varje ny termin.

Så här kan du bygga upp Filosofie kandidatexamen i historia (180 hp, 3 år):

Historia 1–30 hp (grundkurs)

Historia 31–60 hp (fortsättningskurs)

Idéhistoria 1-30 hp (grundkurs)

Latin 15 hp, Retorik 15 hp

Projektledning och projektarbete för historiker 30 hp

Historia 61-90 hp (kandidatkurs)

Vid Lunds universitet finns över 2000 fristående kurser. Du kan också räkna in kurser lästa vid andra universitet, i Sverige eller världen. Kombinationsmöjligheterna är alltså näst intill oändliga.

Det finns fördelar och nackdelar med båda vägarna, så fundera på vad som passar dig bäst. Boka gärna tid hos en studievägledare om du känner dig osäker.

För en filosofie kandidatexamen ska du ha totalt 180 hp av avslutade kurser, där minst 90 hp ska vara i ditt huvudsakliga ämne inkl. ett examensarbete (dvs. en kandidatuppsats) om 15 hp. Övriga 90 hp kan vara i valfritt ämne. Som student vid Lunds universitet kan du logga in på sidan om studieplanering för att se exempel på bra ämneskombinationer. Se även Humanistiska och teologiska fakulteterna information om olika vägar till examen och få tips om examensmöjligheter i HT-fakulteternas aktuella utbildningskatalog.

Filosofie magisterexamen i historia

För en filosofie magisterexamen i historia (1 år) behöver du ha kandidatexamen klar, och du ska därefter ha läst ytterligare 60 hp på avancerad nivå. Minst 30 hp ska vara kurser i historia, inkl. en uppsats om 15 hp (magisteruppsats). Övriga 30 hp kan vara i valfritt ämne. Historiska institutionen har ett tvåårigt Masterprogram i Historiska studier som kan avslutas efter ett år, se under Filosofie masterexamen i historia.

Filosofie masterexamen i historia

För en filosofie masterexamen (två år) behöver du ha kandidatexamen klar, och ska därefter ha läst ytterligare 120 hp. Minst 60 hp ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde, inkl. 30 hp examensarbete – dvs. antingen en uppsats om 30 hp (masteruppsats) alternativt två uppsatser om 15 hp vardera (magister- och masteruppsats). Övriga 60 hp kan vara i valfritt ämne. Historiska institutionen har ett tvåårigt Masterprogram i Historiska studier, i samarbete med idé- och lärdomshistoria.

Du kan alltså bygga din egen unika utbildning även på avancerad nivå. Det kräver än mer planering och eftertanke, eftersom du måste hitta passande kurser som är möjliga att söka som fristående kurser, i kombination med 15 hp alt. 30 hp examensarbete (magister/masteruppsats) i huvudämnet. Historiska institutionen erbjuder 4 kurser om 7,5 hp som fristående kurser på avancerad nivå vartannat år.

Filosofie doktorsexamen i historia

Läs mer om innehållet i en filosofie doktorsexamen på sidorna om forskning:

Lärarexamen

Historia finns inte som ämne i Lunds universitets kompletterande pedagogiska utbildning (KPU). Men kurserna Grundkurs, Fortsättningskurs och Kandidatkurs fungerar bra som 90 hp historia för KPU vid annat lärosäte.

Mer om KPU på Lunds lärarutbildning, se

Ansök om examen

Du ansöker om de flesta examina i Ladok. Logga in i Ladok med din student-ID och välj Examen och bevis i menyn.

Välj rätt fakultet och vilken examen du vill ansöka om (t.ex. "Humanistisk fakultet, kandidatexamen, övriga program och fristående kurser, 180,0 hp" för en generell fil.kand-examen) och välj huvudområde historia.

Behöver du fler instruktioner finner du dessa på Examensavdelningens hemsida (se länk nedan). Mer information om aktuell studieordning och olika examina kan också du finna hos Examensavdelningen på Lunds universitet.

Examensbeskrivningar

Vad säger regelverket? Se vad som kan ingå i en generell examen där fristående kurser kombinerats, och vilka ämnen som kan vara huvudområde. Nedan finner du HTs examensbeskrivningar.

Ansök om examen i Studentportalen

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-10-30