lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bibliotek

Historiska biblioteket är en del av HT-biblioteken

Asien-, LUX- och SOL-biblioteket bildar HT-biblioteken som är till för dig som studerar, forskar och undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Som student i historia är LUX ditt bibliotek.