Samarbete med Katedralskolan

Historiska institutionen samarbetar med Katedralskolans gymnasium kring en spetsutbildning i historia.

Under andra och tredje året på Historieprogrammet läser Katedralskolans elever temakurser vid Historiska institutionen tillsammans med institutionens övriga studenter. 

Registrering av kurser och poäng

Temakurser som lästs vid Historiska institutionen inom ramen för spetsutbildningen kan registreras som högskolepoäng sedan eleven sökt och blivit antagen till någon utbildning vid Lunds universitet.

Du måste kontakta historieämnets studierektor för grundnivån för att få poängen registrerade. Du fyller i en blankett med vilken kurs du vill ha högskolepoäng för, och vilken termin du gick. Lämna även en kopia på det intyg som du fick när du läste kursen hos oss. Du behöver inte lämna någon kursplan och litteraturlista tillsammans med din anmälan. Du behöver inte heller ange vilken utbildning kursen ska ersätta. Skriv "Katedralskolan" under fritextrutan på din ansökan. För tillgodoräknandeblankett och kontaktinformation till studierektorn för grundnivå, se tillgodoräknande:

Spetsutbildning i historia

På Katedralskolan i Lund finns en spetsutbildning i historia. Läs mer om denna gymnasieutbildning här.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-11-13