Person

Patrick van der Geest

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post patrick.van_der_geesthist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Patrick van der Geest är doktorand vid Historiska institutionen på Lunds universitet. I sitt projekt utforskar han den tidigare outforskade transformationen av Hope & Co., ett framträdande skotskt-nederländskt handels- och bankföretag baserat i Amsterdam, från typiska koloniala till imperiella exploateringsmodeller under artonhundratalet och nittonhundratalet. Patricks avhandling bygger vidare på hans masteruppsats som utforskade interaktionen mellan Hope & Co:s affärsstrategier mellan åren 1756 och 1780 och kreditkrisen 1772–73. Efter sin examen har han arbetat som dataassistent i ett projekt som berörde Hope & Co:s och R. Mees & Zoonens kopplingar till slaveriet vid International Institute of Social History. Patrick har även varit redaktör för bokrecensioner vid International Journal of Maritime History och arbetat som projektassistent i Linnéuniversitetets Global Archives Online-projekt.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Patrick van der Geest

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post patrick.van_der_geesthist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02