lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Jag tog gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia 1997. Efter en femårig lärarkarriär påbörjade jag doktorandutbildningen vid den Nationella forskarskolan i historia och 2007 disputerade jag på avhandlingen ”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950. Sedan disputationen har jag arbetet som utbildningskoordinator på Forskarskolan i historia och historiedidaktik, forskat om judiska immigranter under 1930-talet samt undervisat på kurser som behandlar antisemitismens historia, judarnas svenska historia, historiedidaktik samt internationell samtidshistoria. Jag har fungerat som medredaktör för antologier om biografiskrivande, historiedidaktik, Dmitrij Sjostakovitj och Gustav Mahler samt verkat som skribent och recensent i dags- och fackpress. Sedan januari 2013 är jag verksam som lektor vid historiska institutionen med inriktning mot lärarutbildningen.

Forskning

Om forskningen

Jag tog gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia 1997. Efter en femårig lärarkarriär påbörjade jag doktorandutbildningen vid den Nationella forskarskolan i historia och 2007 disputerade jag på avhandlingen ”Judarnas Wagner”. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950. Sedan disputationen har jag arbetet som utbildningskoordinator på Forskarskolan i historia och historiedidaktik, forskat om musik och politik, judiska immigranter under 1930-talet samt undervisat på kurser som behandlat antisemitismens historia, judarnas svenska historia, historiedidaktik, internationell samtidshistoria, biografiskrivande, metod- och teori och uppsatsskrivande. Åren 2009-2013 ledde jag det RJ-stödda forskningsprojektet ”I skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande i Sverige före, under och efter andra världskriget.” Jag har fungerat som medredaktör för antologier om biografiskrivande, historiedidaktik, Dmitrij Sjostakovitj, Gustav Mahler, Richard Wagner, verkat som skribent och recensent i dags- och fackpress samt som recensionsredaktör för Historielärarnas Förenings Årsskrift. Sedan 2014 är jag huvudredaktör för Scandia. Januari 2013 blev jag lektor (docent) vid Historiska institutionen och augusti 2016 tillträdde jag som prefekt vid samma institution. För närvarande forskar jag huvudsakligen om musikrelationerna mellan Sverige och DDR inom projektet ”Mellan öst och väst. Ideologi, estetik och politik i musikrelationerna Sverige-DDR 1949-1989”.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (18 st)
Förord (1 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Recensioner (9 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Henrik Rosengren

Docent, avdelningsföreståndare
Historia
Historiska institutionen

Prefekt
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post henrik.rosengrenhist.luse

Telefon 046–222 79 18

Mobil 070–939 08 15

Rum LUX:A327

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30