Studentråd

Studentrådet består av institutionens kursombud – representanter från alla kurser i ämnet – och är en del av Humanistiska och teologiska kåren. Studentråden diskuterar, bevakar och är med och utvecklar utbildningen. Studenterna är representerade vid institutionens styrelsemöten. Representanter väljs vid varje terminsstart. Det är till Studentrådet du ska vända dig om du har synpunkter på den utbildning du går, om du får problem eller har förslag på förbättringar kring kurslitteraturen, bibliotekets öppettider eller något annat som du tycker kan utvecklas på institutionen.

Eller vill du ha fler fester och sociala arrangemang? Kanske vill du själv engagera dig? Ta kontakt med Studentrådet!

Stöd från studentkår och studentombud

Dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution regleras i olika lagar och förordningar.

Om du är missnöjd med något i din studiesituation bör du i första hand vända dig direkt till institutionen (studierektor, prefekt eller studievägledare). Du kan även vända dig till studentrådet vid din institution eller den studentkår ditt råd tillhör, eller till studentombudet.

Humanistiska och teologiska studentkåren

Studentombudet vid Lunds Universitets Studentkår

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-04-12