Person

Svante Norrhem

Universitetslektor, avdelningsföreståndare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post svante.norrhemhist.luse

Telefon 046–222 41 92

Rum LUX:A311

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2014 universitetslektor (docent) i historia här i Lund. Tidigare var jag verksam vid Umeå universitet där jag blev professor i historia 2009. Min forskning har fokuserat på tidigmodern kvinno- och genushistoria samt diplomatihistoria men också på HBTQ-historia i modern tid. Jag har också ägnat mig åt forskning om genus,materialitet och museipraktiker i samarbete med forskare och museiexperter i Storbritannien, Nederländerna, Australien och Sverige. För närvarande forskar jag om tjänstefolk i svenska adelshushåll under 1600-talet.

Jag har undervisat i tidigmodern historia,historievetenskaplig teori- och metod samt HBTQ-historia.

Förutom forskning och undervisning har jag som studierektor ansvarat för utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå och haft olika uppdrag på såväl fakultets- och universitetsnivå. För närvarande är jag lärarrepresentant vid fakulteternas grundutbildningsnämnd.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (9 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (18 st)

Förord (2 st)

Encyklopediartiklar (5 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

  • Avdelningsföreståndare för historieämnet vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
  • Redaktör för bokserien "Gendering the Late Medieval and Early Modern World" som ges ut av Amsterdam University Press (tillsammans med James Daybell, Plymouth University, Merry Wiesner Hanks, University of Wisconsin (Milwaukee) och Victoria Burke, University of Ottawa). http://en.aup.nl/series/gendering-the-late-medieval-and-early-modern-world

Svante Norrhem

Universitetslektor, avdelningsföreståndare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post svante.norrhemhist.luse

Telefon 046–222 41 92

Rum LUX:A311

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02