Intresserad av att studera historia?

Vårt kursutbud

Vår utbildning består både av fristående kurser och program. Du kan läsa historia under en termin eller riktigt länge. Därmed får du som student stor frihet i att själv forma din examen. Varje termin kan ett varierat utbud av fristående kurser annonseras, fristående kronologiska eller tematiska kurser som omfattar 7,5 till 15 hp. Här återfinns även engelskspråkiga kurser.

Som ny student ska du först och främst inrikta dig på att ta en kandidatexamen, vilket är den första examensnivån. Kandidatexamen är på 180 högskolepoäng och motsvarar 3 års heltidsstudier. Dit når du både genom fristående kurser eller via ett program. Varje termin erbjuds den fristående grundkursen i historia (första terminens studier), den fristående fortsättningskursen (andra terminens studier) och den tredje fristående kandidatkursen.

Historiska institutionen erbjuder även grundkursen och fortsättningskursen som nätbaserade distanskurser.

Vi ingår i ämneslärarutbildning, och vi har också ett svenskspråkigt masterprogram.

Vilka kurser kan jag läsa?

Som student vid Historiska institutionen kan du läsa flera kurser och program. En lite mer detaljerad information om vilken utbildning vi erbjuder och hur kurserna hänger ihop - oavsett vilken termin det är - kan du se på sidan nedan.

Om du därefter går vidare från denna sida till de kurser som är aktuella ska du vara uppmärksam på att du själv väljer vilken termin du vill se aktuell kurs.

Här finner du en beskrivning av alla våra kurser och program:

Utbildningens struktur

Filosofie kandidatexamen i historia kan du få genom Kandidatprogram i historia, men om du hellre vill ha en filosofie kandidatexamen i historia genom fristående kurser kan du läsa så här:

Termin 1) Grundkurs (30 hp)
Termin 2) Fortsättningskurs (30 hp)
Termin 3-5) Studera 90 hp kurser inom eller utom institutionen
Termin 6) Kandidatkurs (30 hp)

Läs mer om utbildningens struktur och hur du kan bygga upp olika examina där historia ingår på olika nivåer:

Ansökan

Du söker via Antagning.se (Nytt fönster).

Läs om hur du gör din ansökan för kurser och program vid vårt ämne, och var du finner rätt anmälningskod:

Händer på tangentbord laptop

Att läsa historia

Studenten Filip bloggade om att plugga historia

Studenter på SOL

Att läsa historia

Studenten Elsa intervjuades i podcasten Att studera... om Kandidatprogrammet i historia.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-10-28