Ansökan och antagning

Ansökan och antagning till våra kurser och program

  Här följer information om hur du ansöker till våra kurser och program. Ansökningar till kurser och program sker via antagning.se

  Sista ansökningsdag till kurser är omkring 15 april inför höstterminer och omkring den 15 oktober inför vårterminer.


  Notera!
  För vårt program på avancerad nivå är sista ansökningsdag omkring den 15 april för höstterminen. Observera att Masterprogrammet i historiska studier vanligtvis enbart har antagning vartannat år. 

  Mer om innehåll och förkunskapskrav

  Antagning och svarskrav

  Antagningsbeskedet som du får efter det första urvalet visar om du är antagen, reservplacerad eller struken vid de högskolor och kurser du sökt till. Om du är reservplacerad framgår det av antagningsbeskedet vilket reservnummer du har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp.

  Antagningsbeskedet måste besvaras. Uteblivit svar innebär att du stryks från din kursplats eller reservplats.

  Har du blivit antagen och tackat ja till din plats får du en kallelse till introduktionsmötet på den e-postadress som du uppgav när du gjorde din anmälan på antagning.se några veckor före terminsstarten.

  Du ska webregistrera dig före kursstart.

  Det första introduktionsmötet är obligatoriskt, kontakta institutionen vid förhinder.

  Scheman – inkl. tid för introduktionsmötet – kursplaner och litteraturlistor hittar du även på kurshemsidan, se Kurser terminsvis.

  Under detta första undervisningstillfälle får du veta mer om kursens upplägg.

  Sen anmälan till våra kurser och program

  Har du inte ansökt till utbildning före ovanstående datum kan en sen anmälan vanligtvis lämnas in (detta gäller även för dig som inte har svarat på det första antagningsbeskedet före sista svarsdatum). Sådana anmälningar behandlas endast i mån av tid och ingen meritvärdering görs (datumordning gäller).

  Efter sista anmälningsdag kommer anmälan att stängas. Några kurser och program kan komma att öppna igen för sen anmälan (runt den 15 juli under sommaren och den 15 december under vintern). Alla sena anmälningar skall lämnas in via antagning.se.

  Att kursen har en Lägg till-knapp på antagning.se är ingen garanti att du kommer bli antagen. Studenter som lämnar in en sen anmälan till kurser i historia antas endast i mån av plats och bör inte räkna med att få besked förrän i samband med (eller strax efter) kursstart. Du ska inte bevaka din reservplats på introduktionsmötet. Institutionen kallar dig om det finns plats enligt en upprättad kölista.

   

  Antagning

  Antagning inför höstterminen: omkring 15 mars - 15 april.

  Antagning inför vårterminen: omkring 15 september - 15 oktober.

  För allmän information och frågor om ansökningsprocessen

  Kontakta Antagningsavdelningen vid Lunds universitet

  Anmälan och antagning

  Steg för steg

  Regler för antagning vid Lunds universitet

  Extra viktigt att ansöka till kurser och program i tid!

  LUs rutiner för sen anmälan – läs mer här!

  students in a lecture hall

  Information in English

  Applying for studies at Lund University

  Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-07-04