lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

 

Seminarium

Metoddiskussion

2019-10-17 To   13:15 - 15:00

Seminarium

Kunnskap og definisjonsmakt i antropologisk teori

2019-10-22 Ti   14:15 - 16:00

Seminarium

Kunnskap og definisjonsmakt i antropologisk teori

2019-10-22 Ti   14:15 - 16:00

2019-10-03

Ragni Svensson har erhållit årets Cliopris.

I samband med De Svenska Historiedagarna i Helsingfors får Ragni ta emot Cliopriset. Priset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. [...]

2019-09-20

Marie Cronqvist har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien

Marie Cronqvist, som är docent i historia hos oss och verksam som lektor i journalistik och mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds universitet, har blivit invald [...]

2019-09-09

Nya studenter på plats!

I dagarna har Historiska institutionen välkomnat över 450 nya studenter till våra tre avdelningar historia, mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Studenterna är både [...]