lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

 

2018-12-19

Erik Philip-Sörensens stiftelse prisar historiker

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har beslutat stödja två av våra historiker. [...]

2018-12-19

HERA-pengar till Wiebke Kolbe

Wiebke Kolbe har fått anslag från det europeiska forskningsnätverket Humanities in the European Research Areas program ”Public Spaces: Culture and Integration in Europe” för det treåriga projektet [...]

2018-12-19

Från prestigeprojekt till lärosäte i världen – om Lunds universitet genom historien

Varför finns det universitet i samhället? Vilken roll har de spelat i historien? Dessa och många fler frågor får man svar på i den nya boken Historia och historiker – om Lunds universitet genom 350 [...]