Person

kajsa.weberhist.luse | 2020-03-30
Kajsa Weber

Utbildningskoordinator

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kajsa.weberhist.luse

Rum LUX:A416

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare och lärare i historia. Min forskning rör sig i gränslandet mellan historia, bokhistoria och kyrkohistoria. Centrala forskningsintressen är reformation, konfessionalisering, tidigmodern lutherdom, tryckmediet under tidigmodern tid, översättningspraktiker och kunskapscirkulation. Jag ingår i den kunskapshistoriska miljön vid Historiska institutionen i Lund.

Under perioden 2016-2020 arbetar jag med det VR-finansierade projektet "Mare Lutheranum. Bokmarknaden och den lutherska konfessionskulturen runt Östersjön 1570-1620".

Sedan juni 2014 är jag verksam om utbildningskoordinator vid Nationella forskarskolan i historiska studier.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (11 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag har undervisat på följande kurser:

* "Kunskap, konflikt och konfession. Tryckmediet i det tidigmoderna Europa" (7,5 hp, kandidatnivå) tillsammans med Anna Nilsson Hammar (vt 2019)

Jag är styrelsemedlem i Scandia.

Jag är medlem i:

* Verein für Reformationsgeschichte

* Barockakademien

* Skara stiftshistoriska sällskap

Kajsa Weber

Utbildningskoordinator

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kajsa.weberhist.luse

Rum LUX:A416

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02