Person

kajsa.weberhist.luse | 2023-05-29
Kajsa Weber

Utbildningskoordinator

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kajsa.weberhist.luse

Rum LUX:A416

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare i historia och koordinator vid forskningsplattformen DigitalHistory@Lund. Centrala forskningsintressen är digitalisering och remediering av historiska källor, reformation och konfessionalisering, tidigmodern lutherdom, tryckmediet under tidigmodern tid, översättningspraktiker och kunskapshistoria. Jag ingår i Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Historiska institutionen i Lund.

Sedan 2021 arbetar jag inom olika digitalhistoriska projekt med inriktning mot kritiska studier av digitalisering av historiska källor.

Under perioden 2016-2020 arbetade jag med projektet "Mare Lutheranum: Bokmarknaden och den lutherska konfessionskulturen runt Östersjön 1570-1620" (finansierat av Vetenskapsrådet).

Sedan juni 2014 är jag också verksam om utbildningskoordinator vid Nationella forskarskolan i historiska studier.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Kajsa Weber

Utbildningskoordinator

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post kajsa.weberhist.luse

Rum LUX:A416

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02