lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Mikael Ottosson

Lärare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mikael.ottossonhist.luse

Telefon 046–222 36 41

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30