Person

lars.edgrenhist.luse | 2014-06-17
Lars Edgren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.edgrenhist.luse

Telefon 046–222 79 57

Rum LUX:A313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1953, professor. Disputerade 1987 på avhandlingen Lärling - gesäll - mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847. Har en lång och bred erfarenhet som lärare på alla nivåer, men har framförallt undervisat på uppsatskurser och kurser med inriktning på teori och metod. Har tidigare varit studierrektor för forskarutbildningen och är sedan 2010 prefekt vid Historiska institutionen.

Min forskning är främst inriktad på 1700- och 1800-talens samhällsomvandling som den speglas i stadsmiljöer. Jag har forskat om stadshantverkets omvandling under perioden men är också intresserad av olika radikala rörelser under 1800-talet och den tidiga arbetarrörelsens framväxt.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

 

För närvarande håller jag på att färdigställa en bok som behandlar sociala relationer i Malmö 1720-1774. Boken är ett försök att analysera klassiska socialhistoriska frågeställningar utifrån en kulturhistorisk ansats. Jag studerar representationen av den sociala ordningen men är lika intresserad av hur representationer användes för att etablera och upprätthålla relationer och över- och underordning. Särskilt behandlar jag hur man kan använda analytiska begrepp som stånd och klass, och hur Ära kunde användas som ett symboliskt kapital i tidens samhälle. Boken kommer förhoppningsvis att färdiställas under 2019.

Min forskning följer för närvarande ytterligare två spår. Ett gäller radikala rörelser i Sverige under 1800-talet före socialdemokratins genombrott på 1880-talet. Särskilt intresserar jag mig för republikanska politiska idéer. Jag menar att idéer som oftast kallats liberala hellre bör analyseras som just republikanska. I samband med detta intresse har jag också ägnat mig en del åt antiklerikalism bland dessa svenska radikaler.

Slutligenbedriver jag också historiografisk forskning, just nu särskilt om Sture Bolin, professor i historia i Lund 1938-1963. Men jag har ett bredare intresse för att studera svensk historisk forskning under förra delen av 1900-talet i ett bredare internationellt, särskilt nordiskt, sammanhang. Mitt intresse för Bolin har också lett mig till forskning om Sveriges nationella förbund där Bolin var aktiv fram till 1940.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (16 st)

Bokkapitel (27 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (11 st)

Övriga uppdrag och meriter

Lars Edgren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.edgrenhist.luse

Telefon 046–222 79 57

Rum LUX:A313

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: anna.wallettehist.luse | 2020-06-02