Person

lars.edgrenhist.luse | 2014-06-17
Lars Edgren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.edgrenhist.luse

Mobil 070–578 83 67

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

född 1953, professor. Disputerade 1987 på avhandlingen Lärling - gesäll - mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847. Har en lång och bred erfarenhet som lärare på alla nivåer, men har framförallt undervisat på uppsatskurser och kurser med inriktning på teori och metod. Har tidigare varit studierrektor för forskarutbildningen och är sedan 2010 prefekt vid Historiska institutionen.

Min forskning är främst inriktad på 1700- och 1800-talens samhällsomvandling som den speglas i stadsmiljöer. Jag har forskat om stadshantverkets omvandling under perioden men är också intresserad av olika radikala rörelser under 1800-talet och den tidiga arbetarrörelsens framväxt.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Lars Edgren

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post lars.edgrenhist.luse

Mobil 070–578 83 67

Rum LUX:A426

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02