Studera historia - från A till Ö

Innehåll på sidan:

Anstånd med studiestart | Antagning | Arbetslivsforum | Avbrott_i_studierna | Bibliotek_och_lånekort | Canvas | CSN | E-post | Examen | Fusk_och_plagiat | Försäkring | KLIO | Kompendium | Kursplanen | Litteratur | Live(at)Lund | LU-kort | LUVIT | LUX_och_SOL | Nationer | Närvaro | Poäng | Registrering_och_omregistrering | Reception | Rättigheter_som_student | Scheman | SI / Mentorsmöten | Sjukdom | Skrivargrupper | Stipendier | Studentkonto/LU-account (STiL) | Studentkår/Studentråd | Studentlund | Studera_utomlands | Studieintyg_och_betygsutdrag | Studieuppehåll | Tentamen | Terminsräkning | Terminstider | Tillgodoräknande | Undervisning | Upphittade_saker | Uppsats | Utvärderingar

Nedan hittar du svar i bokstavsordning på specifika frågor som gäller just ämnet historia. Titta även på Lunds universitets sidor om studentlivet om du inte hittar vad du söker här:

Anstånd med studiestart

Kan du inte påbörja det program du är antagen till måste du ansöka om anstånd med studiestart. Du skickar den ifyllda ansökan och dina intyg till institutionen i god tid. Får du bifall måste du ladda upp detta beslut när du åter anmäler dig till utbildningen via www.antagning.se, senast sista anmälningsdag.

Har du påbörjat studierna ska du titta på Studieuppehåll på program.

Antagning

All antagning till kurser eller program vid Historiska institutionen går via Antagning.se. Det aktuella kursutbudet finns samlat på en sida – observera dock att alla kurser inte går varje termin.

Arbetslivsforum

Historiska institutionen samarbetar med arbetslivskoordinatorn för Humaniora och Teologi. Här finns service som riktar sig till dig som är student inom den humanistiska fakulteten när det gäller kontakter med arbetslivet under och efter studierna. Här kan du få kvalificerad hjälp med att identifiera dina intressen och ambitioner, och få tillfälle att diskutera framtid och karriär. Studenter på Kandidatprogram i historia och Masterprogram i historiska studier har praktik, vilket arbetslivskoordinatorn också arbetar med. 

Arbetslivsforum är placerat i SOL-centrum (Absalonhuset, bottenvåningen, rum A141b).

Vid Lunds universitet finns dessutom ett arbetslivscentrum som arbetar övergripande med dessa frågor. För dig som funderar på att starta eget företag finns också Venturelab, universitetets verksamhet för att stimulera entreprenörskap.

Se även avdelningens tips kring karriär:

Avbrott i studierna

Om du redan från början märker att du inte kommer att kunna följa kursen ska du anmäla detta s.k. tidiga avbrott till vår utbildningsadministratör inom 3 veckor. Du får då möjlighet att söka kursen / programmet igen i konkurrens med andra på antagning.se, och får tillgång till undervisning och prov. Efter de första tre veckorna kan studenter som vill avbryta sina studier göra ett avbrott. Därefter kontaktar man institutionen direkt för ev. omregistrering. Det går inte att få förtur på en kurs / ett program som man redan varit registrerad på.

För omregistrering, se Registrering och omregistrering.

Inom ett program har du möjlighet att ta uppehåll från programmet utan att förlora din plats, se under Studieuppehåll för hur du ansöker om detta.

Meddela ditt tidiga avbrott / avbrott till Utbildningsadministratören:

Bibliotek och lånekort

Lånbar kurslitteratur för studenter i historia finns främst på LUX-biblioteket. Här finns även studieplatser. Du kan skriva ut från datorerna i biblioteket, och här kan du även kopiera. För att kunna skriva ut, kopiera och låna behöver du ett LU-kort och en studentidentitet (se Studentkonto).

Historiska institutionen hör till LUX-biblioteket, som i sin tur tillhör HT-biblioteken - men som student vid Lund kan du nyttja alla bibliotek inom universitetet.

Läs mer om hur du skaffar ett LU-kort, och skapar ett låntagarkonto, på HT-bibliotekets sida. Lånekort aktiverar du vid ett personligt besök på något av LUB-biblioteken. Du måste visa giltig fotolegitimation.

Canvas

Några av lärarna inom ämnet historia på Historiska institutionen använder Canvas som lärplattform. Observera att studentidentiteten används för att ge registrerade studenter tillgång till Canvas. Läs mer:

CSN

CSN står för Centrala studiestödsnämnden och arbetar med de lån och bidrag som kan beviljas studenter. Vi rekommenderar dig att alltid söka lån/bidrag för två terminer i taget hos CSN, även om du endast har blivit antagen till en termin. Kontakta CSN om du har funderingar kring lån/bidrag, t.ex. vid utlandsstudier.

E-post

Hur du aktiverar din student-e-post och vidarebefordrar mejl, se Studentkonto/LU-account (STiL)

Examen

Historia kan utgöra huvudämne i en filosofie kandidatexamen, filosofie magisterexamen, samt en filosofie masterexamen.

När du vill ansöka om examen finner du blanketter och instruktioner på examensavdelningens hemsida. Följ länken nedan för mer information om hur en examen i historia kan se ut.

Fusk och plagiat

I Högskoleförordningens 10 kapitel står det att: ”Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas...”

Detta leder till varning och avstängning från universitetsstudier. Du kan läsa mer om hur universitetet hanterar disciplinåtgärder.

Undvik att kopiera hela eller delar av en text. Planera dina studier så frestas du inte att göra detta på grund av tidsnöd. Det akademiska arbetssättet bygger ofta på att man hämtar idéer från andra – då är det viktigt att hantera tekniken för att berätta varifrån tankarna kommer. Du kan inte använda samma hemtentamen på olika kurser.

Få mer information om hur du undviker plagiat och fusk.

Försäkring

Du som student har rätt till ersättning om du råkar ut för olycksfall under studietiden.

KLIO

KLIO är föreningen för studenter och före detta studenter vid Historiska institutionen som vill träffa likasinnade. Varje termin anordnar föreningen föreläsningar på historieteman, sittningar, spelkvällar och annat roligt. Gå med och nörda historia!

Kompendium

Kompendium är samlingar av kurslitteratur som har satts samman av din lärare.  Dessa kompendier köper du i receptionen i LUX-foajén. För öppettider, se hemsidan.

Kursplanen

En kurs kan läsas som fristående kurs, där flera olika ämnen kombineras till en egen utbildning. Historia kan även läsas inom ett utbildningsprogram, till exempel lärarprogrammet. Oavsett om man läser fristående eller inom ett program styrs kursen av det dokument som kallas kursplan. Kursplanen är ditt kontrakt! Den upplyser om kursens innehåll, upplägg och examination och här står vad du som student ska kunna efter avslutad kurs. Läs planen noggrant.

Litteratur

Litteraturlista finns på din kurshemsida. Denna ska inhandlas eller lånas, se under bibliotek. Elektroniska artiklar från tidningar och tidskrifter kan ibland nås via Lunds universitets bibliotek. Studenter kan då logga in med sin studentidentitet via LUBSearch och läsa i fulltext.

Kompendium inhandlas i receptionen i LUX-foajén. För öppettider, se hemsidan.

LU-kort

För att du enkelt ska kunna röra dig i LUX behöver du ha ett personligt passerkort, LU-kortet. Detta gäller även som lånekort på LUs bibliotek. Det kostar ingenting att få kortet och det går snabbt och lätt att skaffa det.

  • LU-kort

LUX och SOL

Undervisningen sker med få undantag på LUX & SOL, våra hus inom humaniora och teologi. För mer info, se:

Nationer

Nationerna i Lund erbjuder ett brett sortiment av aktiviteter för studenter. Som medlem kan du äta billig mat, söka bostäder, idrotta och besöka nattklubbar. Det finns 13 nationer i Lund och du kan besöka Studentlund för att hitta en som passar just dig.

Närvaro

Gruppövningar och seminarier är obligatoriska. Om det går att kompensera för frånvaro görs detta enligt lärarens anvisningar. För vissa delkurser måste alla delmoment fullgöras inom terminstid, se respektive kursplan.

Poäng

Universitetsstudier räknas i högskolepoäng. Normalstudietiden för en heltidskurs är en termin (30 hp), vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng per vecka. En sådan heltidskurs är att jämföra med en 40 timmars arbetsvecka. Det finns kurser som ges med mer eller mindre antal poäng, på hel- eller deltid.

Registrering och omregistrering

Vi kan med säkerhet erbjuda dig undervisning endast under den termin du har blivit antagen. Se till att du blir registrerad på din kurs i studiedokumentationssystemet Ladok. Du kan även registrera dig hos utbildningsadministratören på institutionen, under terminstid. Ämnet historia har webbregistrering på sina kurser, men en omregistering görs av oss.

På fristående kurser kan man göra avbrott om du vill avsluta dina studier i förtid. Se Avbrott i studierna.

Blir du av någon anledning efter med studierna och vill ta igen det en senare termin kan du göra detta. Då måste du omregistrera dig på kursen. Det går inte att få förtur på en kurs som man redan varit registrerad på. Som omregistrerad student kan du följa föreläsningar i mån av plats. Du måste vara omregistrerad för att få tillgång till den aktuella terminens kurssida på Canvas.

Studenter har rätt att tentera enligt en gammal kursplan och litteraturlista ett år efter att kursen har förändras, därefter är det de regler och den litteratur som gäller för den aktuella kursen som är relevant. Anmäl omregistrering hos utbildningsadministratören på institutionen under terminstid.

Läs mer om Universitetets rättighetslista nedan.

Reception

Receptionen finns på entréplan i LUX. Här kan du köpa kompendium som finns på din litteraturlista och även få studieintyg, köpa parkeringsbiljetter et cetera. Öppettider under terminstid är vanligtvis vardagar minst mellan kl. 9-16, se hemsidan för exakt info.

Rättigheter som student

Som student vid universitetet har du ett antal rättigheter som bland annat Historiska institutionen och din kår arbetar för att upprätthålla. Läs om den s.k. Rättighetslistan.

Upplever du dig vara diskriminerad, trakasserad eller särbehandlad? Läs mer här.

Scheman

Kursens schema återfinns via kurshemsidan.

Läs noga kursplanen för att se vilken undervisning som är obligatorisk så att du inte missar detta.

Du kan själv söka eller modifiera sökningar i TimeEdit fritt. Om du till exempel läser flera kurser parallellt så kan du skapa ett eget schema där ev krockar framgår. Det går också att filtrera bort saker man inte behöver se. Vill du få uppdateringar om ändringar i schemat? Gå in på schemat på TimeEdit-webben, välj prenumerera och kopiera .ics-adressen. Klistra sedan in adressen i dialogrutan för prenumerationer i valfritt kalenderprogram.

SI-möten

Historiska institutionen har sedan lång tid tillbaks en bra och väl fungerande samverkansinlärning (SI) som komplement till undervisningen. Studenter som läst kursen tidigare håller regelbundna möten där man får möjlighet att fördjupa sin förståelse för ämnet ytterligare samt, inte minst, där man kan lära sig en bättre studieteknik.

Träffarna är schemalagda till ungefär en gång i veckan på grundkursen och i anslutning till uppsatsen på fortsättningskursen.

Sjukdom

Om du blir långvarigt sjuk meddelar du Försäkringskassan den första sjukdagen. Har du varit oförmögen att studera under mer än 14 dagar och inte varit sjukanmäld riskerar du att få betala tillbaka studiemedlen. Om du är hemma med sjukt barn eller en närstående ska du anmäla till CSN.

Du behöver inte anmäla till institutionen om du är tillfälligt sjuk. Däremot är det viktigt att du har en dialog med aktuell lärare om du missar något obligatoriskt moment i undervisningen som måste kompletteras, se Undervisning. Frånvaro vid introduktionsmöte skall dock alltid anmälas till utbildningsadministratören.

Skrivargrupper

Skrivargrupperna är en grupp om 3-5 studenter från samma uppsatskurs, som samarbetar kring skrivprocessen under en hel termin. Gruppen träffas regelbundet för att få respons av studentkollegorna på egna textavsnitt.

Stipendier

Stipendier är penninggåvor som kan sökas av bland annat studenter och forskare. Flera stipendier delas ut av stiftelser och genom att du som student ansöker till dessa har du möjlighet att täcka kostnader för kurslitteratur, uppsatsresor och annat under din studietid. Historiska institutionen har inga egna stipendier, men det finns stipendier som riktar sig särskilt till Lundastudenter.

Studentkonto/LU-account 

Du behöver din studentidentitet för att hantera din e-post, för att kontrollera dina betygsresultat via nätet, för att kopiera på biblioteken med mera. Institutionen använder denna e-postadress när vi kommunicerar med studenter. Denna behövs också för att få tillgång till Luvit eller Live@Lund, om din lärare använder någon av dessa kursplattformer. Din studentidentitet, inklusive lösenord, skickas till den e-postadress som du uppgivit till antagning.se efter att du har blivit antagen till kurs eller registrerad som ny studerande i Ladok. Har du problem med inloggningen, har du inte fått din studentidentitet, eller om du har glömt bort ditt lösenord, kan du få hjälp via Studentkonto support.

Studentkår/Studentråd

Utbildningsbevakningen vid Lunds universitet genomförs av nio kårer som består av sammanslutningar av studenter som läser samma ämne. Genom att studentrepresentanter finns med i alla styrelser kan utbildningarna hålla hög kvalitet.

Historiska institutionens utbildning bevakas av Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) genom Studentrådet på Historiska institutionen. Har du synpunkter på din utbildning får du gärna vända dig till Studentrådet.

Studentlund

Lunds studentliv består av en sammansättning av flera nationer, kårer och Akademiska föreningen. Genom ett medlemskap i Studentlund får du som student tillgång till intressanta föreläsningar, utbildningsbevakning, stipendier, billiga bostäder, god mat, nattklubbar och andra spännande aktiviteter. Den största merparten av aktiviteter på studentorganisationerna i Lund är endast tillgängliga för medlemmar i Studentlund. Medlem i Studentlund blir man genom att anmäla sig på hemsidan.

Studera utomlands

Många studenter tar chansen att studera utomlands under exempelvis en termin, det kan vara både en givande och nyttig erfarenhet. Oavsett vilket ämne du studerar kan du söka Lunds universitets utbytesplatser. Utbytesstudier söker du genom Humanistiska fakulteten.

Studieintyg och betygsutdrag

Ladok är det system för dokumentation av studieresultat för högskolestuderande som används i Sverige. Du kan se dina uppgifter i Ladok och skapa ett verifierbart intyg i studentportalen (se Studentkonto). Om du behöver ett intyg eller betygsutdrag över dina studier med namnunderskrift får du detta hos utbildningsadministratören, hos studievägledaren eller i receptionen på LUX. 

Studieuppehåll

Studenter som går fristående kurser kan inte göra studieuppehåll. Istället görs avbrott, och en omregistrering under terminstid vid senare tillfälle om det finns plats. Se registrering och omregistrering.

Inom ett program har du möjlighet att ta uppehåll från programmet utan att förlora din plats, men detta måste anmälas till programansvarige.

Tentamen

Olika examinationsformer tillämpas på institutionens kurser, t.ex. skriftlig salstentamen, muntlig tentamen och hemtentamen. Se din kursplan för examinationen på din kurs.

Till salstentamen måste du anmäla dig senast 7 dagar före tentan. Du anmäler dig via Ladok: www.student.ladok.se. Glöm inte att ta med giltig fotolegitimation när du ska tentera. Läs mer om tentamen vid Historiska institutionen.

Terminsräkning

Kår- och nationsobligatoriet försvann 1 juli 2010. Studenter behöver alltså inte tillhöra varken studentkår eller nation för att få ut sina poäng. Men vill du ta del av studentlivet, gå på nation, bo på AF bostäder eller liknande bör du vara med i Studentlund, och då gå med i Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS), liksom valfri nation.

Terminstider

Läsåret omfattar två terminer. Höstterminen börjar måndagen närmast 1 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin påbörjas 20 veckor efter höstterminens början (vanligtvis runt 18-19 januari), och pågår i 20 veckor, fram till omkring 7 juni. Under terminstid förekommer inte några lov.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av poäng från annan kurs eller annan högskola görs inte automatiskt. Detta måste ansökas hos studierektorn. Till ansökan skall bifogas Ladok-utdrag (eller motsvarande) där det framgår vilka kurser du vill tillgodoräkna dig samt poängantal, liksom kursplaner och litteraturlistor. Kontakta studievägledaren om du har fler frågor.

Undervisning

Vi kan med säkerhet erbjuda dig undervisning endast under den termin du blivit antagen och har registrerat dig på en kurs. Blir du av någon anledning efter med studierna och vill ta igen det en senare termin kan du dock göra detta – i mån av plats. Då måste du omregistrera dig på kursen. Se Registrering och omregistrering.

Gruppövningar är obligatoriska. Frånvaro från enstaka tillfällen kan kompenseras skriftligt efter överenskommelse med respektive lärare. Eventuella gruppindelningar meddelas via din studentmail, eller på hemsidan.

Observera att Historiska institutionen ligger på LUX, Helgonavägen 3, där gruppövningar och SI-möten äger rum. Undervisning och salstentamina kan vara på andra platser, se ditt schema. Receptionen på LUX kan hjälpa dig att hitta lokalerna.

Schema, litteraturlista, och kursplan finns på din kurshemsida.

Upphittade saker

Upphittade saker återfinns i receptionen i foajén på LUX.

Uppsats

Uppsatsskrivande är en viktig del av din humanistiska utbildning och på Historiska institutionen skriver du din första uppsats, den så kallade B-uppsatsen, under andra terminen. Uppsatser skrivs även som examensarbetet. På grundnivå skriver man 15 hp examensarbete på kandidatkursen (även kallad C-uppsats) och på avancerad nivå ligger 15 hp på magisterkursen (D-uppsats). Väljer du att läsa vidare på Masterprogram i Historiska studier skriver du antingen en uppsats (masteruppsats om 30 hp) eller två uppsatser (magister- och masteruppsats om 15 hp vardera) på avancerad nivå.

Examensarbetena ska läggas upp i LUP Student Paper, och kan även publiceras här.

Det finns många saker att tänka på då man skriver uppsats. På din kurshemsida finner du riktlinjer för hur en uppsats ser ut på respektive kurs. Du finner betygskriterier, och hur du ska publicera din kandidat-, magister-, eller masteruppsats.

Förutom handledning ser vi gärna att studenterna arbetar i skrivargrupper. Skrivargrupperna är en grupp om 3-5 studenter från samma uppsatskurs, som samarbetar kring skrivprocessen under en hel termin. Gruppen träffas regelbundet för att få respons av studentkollegorna på egna textavsnitt.

Utvärderingar

Utvärderingar anordnas för de flesta delkurser och för alla helkurser. En kopia av sammanställningen finns på institutionen. Kontakta studierektorn om du vill veta mer.

Studentliv!

Ditt elektroniska studentkonto i Lund

Akademisk ordlista

LUX-huset

Liten ordlista

Canvas: Canvas är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din pågående kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. Du loggar in på Canvas med dina inloggningsuppgifter från Studentportalen.

Kurshemsida: På kurshemidan hittar du en beskrivning av kursen, anmälningsinformation och kursplan. Litteraturlista och schema publiceras här. Kurshemsidan finns tillgänglig på webben för alla, och här kan du hitta kursinformation för tidigare terminer också.

Studentportalen: din ingång till Lunds universitets register över studieresultat. Där kan du se dina kurser – båda avklarade och kommande – registrera dig och lämna återbud, ta ut intyg och ansöka om examen. 

Zoom: är en plattform där lärare och studenter kan hålla videomöten.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-02-15