Mer om karriär

Varför läser studenter historia i Lund? För att få svar på denna fråga genomfördes våren 2012 en enkätundersökning. Enkäterna riktade sig till tidigare studenter, så kallade alumner, som uppnått kraven för att ta ut en filosofie kandidatexamen med historia som huvudområde mellan vårterminen 2005 och höstterminen 2010. Har de verkligen fått jobb? Vilka jobb fick de? Vad var det i undervisningen som de hade nytta av i sina jobb? Har de haft glädje av sina kunskaper om Sveriges, Europas och världens historia?

Arbetslivsforum
För mer tips om vad du kan tänka på när du söker jobb och hur du utformar ditt CV får du från studie- och karriärvägledare. Vid Lunds universitet finns ett Arbetslivsforum för studenter som läser humaniora och teologi. Här kan du få hjälp att identifiera dina intressen och ambitioner och tillfälle att diskutera karriär. Arbetslivskoordinator har öppen mottagning på SOL-Centrum och du kan boka tid för ett längre samtal. Dessutom finns ett karriärcenter för alla studenter på Lunds universitet, och en karriärportal för alla studenter.

Mer om karriär och humaniora
Vilka kunskaper och färdigheter får man via humaniora? Vilken roll spelar dessa på arbetsmarknaden? Dessa frågor lyfts fram i en rapport som Lunds universitet gjorde 2008 med studenter med examen i humanistiska ämne:

I en annan enkätundersökning svarade 2 000 HT-studenter på frågor om motiv och mål med studierna, vilket värde och vilken nyttan de anser att studier i humaniora och teologi har haft för dem. Deras svar ingår i en större analys kring hur humanistiska kompetenser värderas i samhället idag (år 2021):

Läs mer om hur studenterna själva arbetar med för att höja humanioras status på arbetsmarknaden i det nationella projektet Athenas Kompetensguide.

Du kan också få inspiration till din plats som humanist på arbetsmarknaden, och i samhället i stort, genom Humtank. Detta är en tankesmedja för forskning och utbildning som tar ställning i humaniorafrågor. Humanistiska fakulteter på svenska universitet och högskolor står bakom tankesmedjan.

Cyklar framför Lux

Vill du medverka på ett student- eller alumnporträtt?

Kontakta vår forskningskommunikatör Sofia Hermansson!

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-11-01