Person

Rasmus Törnblom

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus.tornblomhist.luse

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i historia sedan hösten 2021. I min avhandling undersöker jag hur erfarenheter av och förväntningar om samförstånd i det svenska samhället under 1900-talet har bidragit till att forma ett större narrativ om en svensk samförståndsanda. Min teoretiska ansats är framtidshistorisk och begreppshistorisk, mitt perspektiv är kulturhistoriskt. Avhandlingens syfte är att utforska hur begreppet samförstånd under 1900-talet har formulerats och temporaliserats – placerats i historien, nuet och framtiden – i en större svensk offentlighet för att därigenom försöka tolka varför samförståndsandan har kommit att inta en så långlivad och närvarande ställning i det moderna Sveriges historia och kulturella självbild.

Mitt historiska intresse är i en vid mening orienterat mot det moderna samhällets framväxt med ett särskilt intresse för föreställningar om framtiden i historisk tid, arbetsmarknadshistoria och miljöhistoria.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Rasmus Törnblom

Doktorand

  • Forskarskolan i historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus.tornblomhist.luse

Rum LUX:A425

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02