Person

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fredrik.egefurhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand vid forskarskolan sedan 2009. Då jag samtidigt fungerar som arkivchef vid Arbetarrörelsens arkiv i Skåne sker mitt arbete här på halvtid.

I min forskning undersöker jag den svenska fredsrörelsen mellan 1883 och 1917. Fokus ligger främst på den framväxande antimilitarismen inom Socialdemokratin och dess ungdomsförbund Ungdemokraterna och den mer anarkistiskt präglade försvarsnihilismen hos Ungsocialisterna. Men även den kristna och/eller liberala pacifismen, som främst var kanaliserad inom Svenska freds- och skiljedomsföreningen, ingår i min undersökning.

Jag menar att antimilitarismen framstod som en central fråga under den aktuella undersökningsperioden. Inte minst för unga politiska aktivister intog den ofta en avgörande roll. Dock finns det ytterst lite forskning över hur relationen mellan den socialistiska och den borgerliga fredsrörelsen såg ut. Ytterligare en försummad fråga jag vill belysa är på vilket sätt båda dessa rörelser influerades av omvärlden?

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

-Fil Mag i historia och sociologi
-Examen som arkivarie

-Anställd av Malmö stad som arkivchef för Arbetarrörelsens arkiv i Skåne sedan 2008

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fredrik.egefurhist.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02