Fråga en historiker

 Här kan du ställa frågor om historia och få svar av lundahistoriker.OBS! Du måste själv gå in på frågorna och svaren och se om din fråga besvarats – klicka ovan. Vi har inte möjlighet att svara dig per mail. Ambitionen är att ett svar ska ligga ute senast inom ett par veckor.

En stor bas av vetande

Frågelådan innehåller över flera tusen frågor och svar. Du kan söka bland dem via länken ovan för att se om din fråga redan är besvarad, eller bara för att du är nyfiken på historia!

Vilka frågor besvarar vi och vilka besvarar vi inte?

Vi försöker hinna svara på alla frågor som vi bedömer har allmänt intresse. Vi svarar inte på frågor som vi menar är mycket speciella eller personliga, t.ex. om någon förfader eller någon speciell lokalitet.

Vi besvarar frågor som man inte lätt kan hitta svaret på i vanliga historieböcker eller uppslagsböcker, eller på nätet. Vi svarar inte på t.ex. "När dog Gustav Vasa?", den frågan kan man lätt själv söka svar på.

Tänk på att vi inte svarar på skoluppgifter. Skriv inte till oss om enkla frågor för skoluppgifter, sådana frågor som eleven själv lätt kan söka svar på i läroboken eller på nätet. Frågor där det tydligt syns att de klippts från skoluppgifter (”Ange tre orsaker till franska revolutionen.”) besvarar vi inte.

Vi svarar på frågor som vi som historiker kan något om. I regel svarar vi därför inte på frågor som rör t.ex. konst, litteratur, arkeologi eller förhistoria. Vårt kompentensområde är huvudsakligen medeltid till nutid. Vi svarar heller inte på väldigt allmänna frågor, som "Varför blir det krig?"

Frågorna besvaras av frågelådans redaktör, f.n. professor Dick Harrison, eller någon annan lärare, forskare eller doktorand på institutionen. De undertecknas med initial. Du kan se en lista på institutionens personal här.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-09-28