Om oss

Välkommen till Avdelningen för Historia

Den värld vi lever i är resultatet av allt som skett fram till nu. Kunskaper i historia hjälper oss därför att förstå varför världen ser ut som den gör. Studier i historia ger också perspektiv och kunskap till att tänka kritiskt om vårt förflutna, oss själva och vår samtid.
Avdelningen för historia tillhör Institutionen för Historia vid Lunds universitet.  I historia erbjuder vi spännande kurser som sträcker sig från forntidens högkulturer till den samtida kulturen – på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.Institutionen är en stor arbetsplats som varje år tar emot hundratals nyfikna studenter. Den är också en av landets ledande forskningsmiljöer i historia och hemvist för Nationella forskarskolan i historiska studier. Vår lärarstab har forskningskompetens inom samtliga tidsperioder och på en mångfald forskningsfält.

Fråga en historiker

Ställ frågor om historia och få svar av Lundahistoriker

Vid institutionen finns, förutom ämnet historia, även en avdelning för Mänskliga rättigheter och från 1 januari 2019 Centrum för öst- och sydöstasienstudier.
LUX exteriör

Utbildning i historia

Doktorspromotion hattar

Forskning i historia

LUX bibliotek exteriör

Hitta till oss

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-10-27