Person

wiebke.kolbehist.luse | 2021-01-31
Wiebke Kolbe

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wiebke.kolbehist.luse

Telefon 046–222 79 72

Rum LUX:A314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i historia och har jobbat vid Lunds universitet sedan mars 2012. Tidigare var jag verksam vid Stockholms universitet och vid Hamburgs och Bielefelds universitet i Tyskland. Jag har även gått största delen av min akademiska utbildning i Tyskland.

Jag är modernhistoriker med forskningsintressen i såväl kultur- som social- och politikhistoria samt i genushistoria. 1999 disputerade jag vid Bielefelds universitet med an avhandling om den svenska och västtyska välfärdsstatens föräldrapolitik. Under senare år har jag mest forskat om turismens historia och om europeiska minneskulturer.

För närvarande jobbar jag, tillsammans med forskare i Tyskland, England och Nederländerna, med ett HERA-projekt om europeiska kurorter som transnationella offentliga rum och sociala metaforer. Jag skriver även en bok om historieturism.

Jag har undervisat på alla nivåer, mest om 1800- och 1900-talets historia samt om teori och metod.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Administrativa uppdrag

Ledamot i forskarskolan för historiska studiers samarbetsråd

Vetenskapliga tidskrifter

- Redaktör för Scandia. Tidskrift för historisk forskning

- Medlem i internationella redaktionsrådet
för Historisk Tidskrift

- Redaktionsmedlem WerkstattGeschichte

- Lektör för:
- Historisk Tidskrift
- Social Politics. International Studies
in Gender, State and Society
- Journal of Contemporary History

Vetenskapliga nätverk och forskargrupper

- Grundare och ordförande av det Nordiska Nätverket för Turismhistoria

- Öresundsnätverk för genushistoria

- Arbetsgruppen tyska bad- och kurortsmuseer

Medlemskap

- Svenska historiska föreningen

- Tyska historiska föreningen

- Tyska kvinno- och genushistoriska föreningen

- Vetenskapssocieteten in Lund

Wiebke Kolbe

Professor

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post wiebke.kolbehist.luse

Telefon 046–222 79 72

Rum LUX:A314

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02