Publikationer

Böcker (5 av 417 st)

Redaktörskap (5 av 157 st)

Artiklar (5 av 504 st)

Bokkapitel (5 av 989 st)

Förord (5 av 40 st)

Encyklopediartiklar (5 av 23 st)

Konferensbidrag (5 av 137 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 5 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 1441 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 560 st)

Tidningsartiklar (5 av 880 st)

Övrigt (5 av 54 st)

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-18