lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 328 st)

Redaktörskap (5 av 127 st)

Artiklar (5 av 385 st)

Bokkapitel (5 av 786 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 117 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1194 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 336 st)

Tidningsartiklar (5 av 484 st)

Övrigt (5 av 33 st)