lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 332 st)

Redaktörskap (5 av 129 st)

Artiklar (5 av 387 st)

Bokkapitel (5 av 799 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 120 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1216 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 341 st)

Tidningsartiklar (5 av 510 st)

Övrigt (5 av 35 st)