lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 346 st)

Redaktörskap (5 av 135 st)

Artiklar (5 av 395 st)

Bokkapitel (5 av 822 st)

Förord (5 av 25 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 125 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1239 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 352 st)

Tidningsartiklar (5 av 541 st)

Övrigt (5 av 35 st)