lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 323 st)

Redaktörskap (5 av 127 st)

Artiklar (5 av 380 st)

Bokkapitel (5 av 779 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 13 st)

Konferensbidrag (5 av 113 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1181 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 332 st)

Tidningsartiklar (5 av 463 st)

Övrigt (5 av 30 st)