lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 336 st)

Redaktörskap (5 av 132 st)

Artiklar (5 av 389 st)

Bokkapitel (5 av 803 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 122 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1224 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 345 st)

Tidningsartiklar (5 av 520 st)

Övrigt (5 av 35 st)