lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 324 st)

Redaktörskap (5 av 127 st)

Artiklar (5 av 382 st)

Bokkapitel (5 av 781 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 113 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1188 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 333 st)

Tidningsartiklar (5 av 476 st)

Övrigt (5 av 32 st)