lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 320 st)

Redaktörskap (5 av 126 st)

Artiklar (5 av 374 st)

Bokkapitel (5 av 767 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 13 st)

Konferensbidrag (5 av 112 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1157 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 327 st)

Tidningsartiklar (5 av 453 st)

Övrigt (5 av 30 st)