lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 330 st)

Redaktörskap (5 av 127 st)

Artiklar (5 av 386 st)

Bokkapitel (5 av 795 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 120 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1206 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 341 st)

Tidningsartiklar (5 av 495 st)

Övrigt (5 av 33 st)