lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 341 st)

Redaktörskap (5 av 133 st)

Artiklar (5 av 392 st)

Bokkapitel (5 av 809 st)

Förord (5 av 24 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 123 st)

Rapporter (5 av 17 st)

Working papers (5 av 6 st)

Recensioner (5 av 1230 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 349 st)

Tidningsartiklar (5 av 529 st)

Övrigt (5 av 35 st)