Skrivargrupper

Skrivargrupp

Att skriva uppsats är ensamt arbete, trots undervisning och kontakt med handledare. Skapa gärna en skrivargrupp tillsammans med dina kursare.

Ni samarbetar kring skrivprocessen under en hel termin. Gruppen träffas regelbundet för att få respons av studentkollegorna på egna textavsnitt.

Vill du veta hur disputerade forskare drar nytta av skrivargrupper i sin vardag? Läs artikeln "Akademiskt skrivande i praktiken. En skamlig verksamhet" som Anne Berg, Susanna Erlandsson och Karin Hassan Jansson skrivit i Moderniteten som framgång och tragedi: en vänbok till Lars M. Andersson om ett föränderligt 1900-tal, red. Mattias Hessérus, Karin Kvist Geverts, Pontus Rudberg & Malin Thor Tureby (2021, Lund: Nordic Academic Press) för inspiration!

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-11-30