Skrivargrupper

Skrivargrupp

Att skriva uppsats är ensamt arbete, trots undervisning och kontakt med handledare. Skapa gärna en skrivargrupp tillsammans med dina kursare.

Ni samarbetar kring skrivprocessen under en hel termin. Gruppen träffas regelbundet för att få respons av studentkollegorna på egna textavsnitt.