lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontakt

  Besöksadress

  LUX
  Helgonavägen 3, Hus A
  223 62 Lund

  Historiska institutionen ligger i LUX hus A.

  På 3:e våningen finner du administrationen för ämnet Historia.
  Övrig personal kan återfinnas på våning 2, 3, eller 4.

   

   

  Telefon: 046-222 79 60

  E-post: histhist.luse

  Leveransadress

  Historiska institutionen
  LUX
  Helgonavägen 3, entré D
  223 62 Lund

  Postadress

  Box 192
  221 00 Lund

  Hämtställe

  30

  Faktureringsadress

  Lunds universitet
  Historiska institutionen, 500041
  Box 188
  221 00 Lund

  Studentrådet

  Bibliotek

  Anställda

  LUCAT

   

   

  Prefekt

  Utbildningsadministratör

  Studievägledare

  Vik. studierektor grundnivå / Studievägledare

  Studierektor grundnivå

  Marie Lindstedt Cronberg
  LUX:A310
  Telefon: 046–222 79 70
  E-post: marie.lindstedt_cronberghist.luse

  Sjukskriven tills vidare

  studierektor forskarutbildning och avancerad nivå

  Programkoordinator Kandidatprogram

  Ekonom