B-uppsats

Att skriva en B-uppsats

B-uppsatsen är en självständig mindre forskningsuppgift där du tillämpar grunderna för all vetenskaplig forskning. Att du behärskar själva formen för en vetenskaplig text är därför viktigt. Läs därför instruktionerna noga i manualen nedan:

Vilka formaliakrav ställer institutionen och vad gäller beträffande mål, betygskriterier och bedömning:

Det finns flera förslag och de är kategoriserade på följande sätt:


Fler förslag på medeltida och tidigmoderna ämnen finns här.

En databas med uppsatser från hela riket finns här.

Leta material till uppsatsen! Digitala resurser från UB:s specialsamlingar från perioden 1500-1850.

Här finns en äldrelänksamling med olika typer av källmaterial. I bibliotekens ämnesguide för historia får du mer information om databaser, hur du söker relevant material, var du hittar det du behöver, och hur du använder det:

Att skriva

  • Behöver du mer information om vad en akademisk text egentligen är?
  • Vill du se bra filmer som berör uppsatsskrivande?
  • Vill du organisera ditt uppsatsarbete på ett effektivt sätt?
  • Vill du göra en bra korrekturläsning?
  • Kan du svensk standard för korrekturtecken?
  • Vill du ha mer info om hur du undviker plagiat och hittar en god hänvisningsteknik?

Logga in med din studentidentitet på sidan om Studieplanering och klicka dig fram till Studietekniker, Uppsats

Känner du dig ensam i ditt skrivande? Ordna en skrivargrupp? Läs mer här: Instruktioner för skrivargrupper.

Film om akademiskt skrivande

Filmer om skrivande

Lunds universitets MOOC-kurs i akademiskt skrivande

Bibliotekens LibGuide

Ämnesguide för historia

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-03-05