B-uppsats

Att skriva en B-uppsats

B-uppsatsen är en självständig mindre forskningsuppgift där du tillämpar grunderna för all vetenskaplig forskning. Att du behärskar själva formen för en vetenskaplig text är därför viktigt. Läs därför instruktionerna noga i manualen nedan:

Vilka formaliakrav ställer institutionen och vad gäller beträffande mål, betygskriterier och bedömning:

Förslag på uppsatsämnen får du förslagsvis från din lärare på kursen.

I bibliotekens ämnesguide för historia får du mer information om databaser, hur du söker relevant material, var du hittar det du behöver, och hur du använder det:

Att skriva

  • Behöver du mer information om vad en akademisk text egentligen är?
  • Vill du se bra filmer som berör uppsatsskrivande?
  • Vill du organisera ditt uppsatsarbete på ett effektivt sätt?
  • Vill du göra en bra korrekturläsning?
  • Kan du svensk standard för korrekturtecken?
  • Vill du ha mer info om hur du undviker plagiat och hittar en god hänvisningsteknik?

Lär mer på HT-bibliotekens sidor som riktar sig till skrivande studenter:

Känner du dig ensam i ditt skrivande? Ordna en skrivargrupp? Läs mer här:

Film om akademiskt skrivande

Filmer om skrivande

Lunds universitets MOOC-kurs i akademiskt skrivande

Bibliotekens guider

Ämnesguide för historia

Digitala resurser på UB

Leta material till uppsatsen! Digitala resurser från UB:s specialsamlingar från perioden 1500-1850.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2023-11-30