SI-möten

Vad är SI?

Supplemental Instruction (SI), eller Samverksansinlärning är en studieteknik där studenter gemensamt kan träna på att lösa problem inom sitt ämne, arbeta med sitt kritiska tänkande och sin egen inlärningsprocess.

SI-möten är ett komplement till undervisningen där studenterna leds av en mer erfaren student som läst kursen tidigare och som utbildats till SI-ledare.

Om du läser historia första terminen är du välkommen att vara med i en SI-grupp. Det är en frivillig studiegrupp som träffas ungefär en gång i veckan.

Inom historia har vi också SI-ledare på fortsättningskurserna, när studenterna på andra terminen ska skriva sin b-uppsats.

Vad gör man på ett SI-möte?

På SI-mötena har du chans att diskutera din kurs med andra studenter. Studenterna arbetar tillsammans, och funderar på vad som har sagts på föreläsningarna.

Man kan bl.a.:

  • diskutera centrala begrepp från kursen
  • göra tidslinjer
  • göra instuderingsfrågor
  • jobba med tentamensfrågor
  • tala om studieteknik
  • avdramatisera uppgiften att skriva ett vetenskapligt arbete, och att
  • leda diskussioner kring textproduktion, opponering och liknande i anslutning till uppsatsskrivande.

Vem går på SI-möten?

Förhoppningsvis alla studenter – nya som erfarna. Alla som har intresse av ämnet, som vill lära sig mer, och som vill ta chansen att prata igenom kursmaterialet med andra någon gång i veckan bör gå på SI-mötena. Dessa är schemalagda.

Oavsett om du är ny som student eller har mer erfarenhet av universitetsstudier kan du få ut mycket av SI-mötena. Studenterna bestämmer själva vad de vill ta upp under mötena.

Varför ska jag gå på ett SI-möte?

Genom att delta i SI kan du få du en bättre förståelse för ämnet och har en möjlighet att lära dig effektiv studieteknik.

Du kan dela med dig av dina erfarenheter och perspektiv för att hjälpa andra.

Genom att studera i grupp får du höra andras synpunkter. Dina möjligheter att klara kursen ökar. Du får höra om erfarenheter från andra ämnen, och du lär dessutom känna dina kursare lättare.

Om du deltar regelbundet ökar du dina chanser att klara kursen och få högre betyg. Dessutom kommer du att upptäcka att det är roligare att studera tillsammans med andra. Ta chansen att vara med!

Att tänka på inför ett SI-möte:

Ta med dig någon fråga som har dykt upp under föreläsningen. Dina studentkamrater kan hjälpa dig att hitta svar på dina frågor. Ta gärna med dig dina föreläsningsanteckningar och din kurslitteratur till SI-mötetmötet.

Vem leder SI-mötena?

SI-ledaren är en student som själv läst och tenterat kursen. De känner till kursen och vet vad som krävs för att klara den. Deras uppgift är att dela med sig av sina erfarenheter gällande studietekniker, och att vägleda SI-gruppen att själva finna svaren till de frågor som ställs.

SI-ledarens roll är alltså att leda samtalen och övningarna. Tänk på att en SI-ledare inte är samma sak som en extra lärare. Det är studenterna som fyller SI-mötena med innehåll!

 

Utvärdering av SI-pass vid Lunds universitet 2019-2020

Enkät om SI från Historia grundkurs HT 2018

SI-ledarnas utvärdering Historia grundkurs HT 2018

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-04-29