Databas över forsknings- och grävcirklar

CENTRUM FÖR ARBETARHISTORIAS DATABAS ÖVER FORSKNINGS- OCH GRÄVCIRKLAR

I databasen kan du söka uppgifter om forsknings- och ”gräv-där-du-står”-cirklar med arbetarhistorisk inriktning från 1970-talet och framåt.

Bakgrund

Då det tidigare saknades en samlad kunskap om alla de gräv- och forskningscirklar som varit verksamma i Sverige har Centrum för arbetarhistoria tagit fram denna sökbara databas över gräv- och forskningscirklar.

Innehåll

Databasen består idag av 1047 poster, där en post kan innehålla allt från en till flera hundra cirklar. Databasen innehåller uppgifter om mer än 3200 cirklar med över 21 000 deltagare hållna mellan 1949 och 2017. Forskare tror att det har genomförts runt 10 000 grävcirklar med 100 000 deltagare i Sverige, så databasen gör inga anspråk på att vara heltäckande. De flesta cirklar som är med i databasen är sådana som har lämnat efter sig sökbara resultat som skrifter, arbetarspel eller utställningar.

Urvalskriterier

Den inventering som ligger till grund för databasen har aktivt letat efter forsknings- och ”gräv-där-du-står”-cirklar med arbetarhistorisk inriktning från 1970-talet och framåt. Utöver det har följande kriterier använts:

  •  Cirkeln ska ha minst fyra deltagare. Om antalet deltagare inte har gått att fastställa, har cirkeln tagits med. 
  •  Cirkeln ska tas med om arbetsmetoden varit samstämmig med en studiecirkels.
  •  Cirkeln ska tas med även om den bara delvis är arbetarhistorisk.

De cirklar från före 1970 som vi har hittat under inventeringen har inkluderats i databasen.

Hittar du inte en cirkel som du känner till?

Om du känner till någon cirkel som saknas i vår databas får du gärna höra av dig till magnus.olofssonhist.luse. Detsamma gäller om du ser någon post som bör kompletteras eller justeras.

Magnus Olofsson
Centrum för Arbetarhistoria

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2021-12-13