Svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om Masterprogrammet i historiska studier

Anmälan och antagning

Q: Hur ofta går programmet?
A: Programmet startar varannan hösttermin (2021, 2023, 2025).

Q: Hur anmäler jag mig till programmet?
A: Du anmäler dig via Antagning.se i den nationella omgången ca. den 15 april.

Q: Hur många platser finns det till masterprogrammet?

A: Programmet har 15 utbildningsplatser.

Q: Kan jag läsa programkurser som fristående kurs?
A: Ja, om de finns annonserade som fristående kurser på antagning.se. Se kurser på avancerad nivå på Lunds universitets sidor för en överblick. Observera att det inte går att läsa alla programmets delar som fristående kurser. Vi erbjuder inte uppsatskurserna som fristående kurser.

Q: Måste jag ha min kandidatexamen klar vid ansökningstillfället?
A: Nej, men du måste ha ansökt om en filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria (eller inom annat ämne med en tydlig historisk inriktning på ditt examensarbete) innan programstart.

Q: Hur görs urvalet till programmet?
A: Är det fler sökande än det finns platser görs urvalet på betyg på kandidatuppsatsen och ett personligt brev.

Q: Måste jag ansöka om vilken inriktning jag vill ha på programmet (historia/idéhistoria) vid ansökningstillfället?
A: Nej, detta bestämmer du i samråd med den programansvarige under den första terminen.

Q: Jag har redan läst magisterkurser. Kan jag ansöka till utbildningsprogrammets senare delar?
A: Ja, du kan ansöka till programmet, men enbart vid programstart vartannat år. Därefter kan eventuellt delar av dina tidigare meriter tillgodoräknas inom programmet. Observera terminsstrukturen: samtal med den programansvarige rekommenderas starkt före ansökningstillfället. 

Q: Jag vill bara ha en magisterexamen om 60 hp. Kan jag få detta inom masterprogrammet, som ju är på 120 hp (två år)?
A: Ja, du ansöker till masterprogrammet som är på två år, och avslutar programmet efter ett år. 

Under utbildningen

Q: Jag har glömt min Studentidentitet. Vad ska jag göra?
A: Har du inte fått din studentidentitet eller glömt bort ditt lösenord, kontakta Studentportalens support. För övriga frågor kring studier vid Lunds universitet, LUX, eller institutionen – t.ex. om Arbetslivsforum, LU-kort, examen, försäkring, Canvas, reception, terminstider – se Studera historia - från A till Ö.

Q: Hur många poäng är helt valfria inom masterprogrammet?
A: 30 hp på termin 3. Dessa poäng kan även vara på grundläggande nivå, eller tas som utbytesstudier.

Q: Måste jag ansöka till kurser varje termin även då jag är antagen till programmet?
A: Nej, studenter på programmet söker kurser via antagning.se till den tredje terminen, i övrigt anmäls nästa termin till den programansvarige. Varianter kan förekomma, för att vara säker på hur antagningen till nästa termin går till, informera dig själv före 15 april/15oktober.

Q: Kan jag genomföra en praktiktermin inom programmet?
A: Nej, det finns endast 7,5 hp praktik inom programmet.

Q: Jag funderar på att ta ett studieuppehåll från programmet. Hur går jag tillväga?
A: Ansökan om studieuppehåll görs på avsedd ansökningsblankett (se blankett nedan), i samråd med den programansvarige. Studieuppehåll medges inte under första terminen på programmet.

Q: Jag har blivit antagen till programmet, men kan inte påbörja min utbildning i höst. Kan ni hålla min plats?
A: En person som är antagen till en utbildning har möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl.

Q: Jag har läst vid ett annat universitet eller en annan högskola. Behöver jag tillgodoräkna denna kurs för att få med den i min masterexamen?
A: Nej, du meddelar vilka poäng du vill ha inom ramen för din examen när du ansöker om den hos examensenheten. Är du osäker på om dessa poäng kan ingå i din examen bör du samråda med den programansvarige.

Efter utbildningen

Q: Är jag behörig att läsa en forskarutbildning efter masterprogrammet?
A: Ja, du uppfyller behörigheten till forskarutbildning inom ditt huvudområde. Läs mer om Forskarutbildning i historia och i idéhistoria nedan.

Q: Vad kan en historiker / idéhistoriker?
A: Läs mer om vidare karriärmöjligheter för historiestudenter på hemsidan, samt i vår kompetensprofil för idé- och lärdomshistoria.

 

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-01-05