Svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om Masterprogrammet i historiska studier

Anmälan och antagning

Q: Hur ofta går programmet?
A: Programmet startar varannan hösttermin (2019, 2021, 2023).

Q: Hur anmäler jag mig till programmet?
A: Du anmäler dig via Antagning.se i den nationella omgången senast den 15 april.

Q: Hur många platser finns det till masterprogrammet?

A: Programmet har 15 utbildningsplatser.

Q: Kan jag läsa programkurser som fristående kurs?
A: Ja, om de finns annonserade som fristående kurser på antagning.se. Se kurser på avancerad nivå på Lunds universitets sidor för en överblick.

Q: Måste jag ha min kandidatexamen klar vid ansökningstillfället?
A: Nej, men du måste ha ansökt om en filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria (eller inom annat ämne med en tydlig historisk inriktning på ditt examensarbete) innan programstart.

Q: Hur görs urvalet till programmet?
A: Är det fler sökande än det finns platser görs urvalet på betyg på kandidatuppsatsen och ett personligt brev.

Q: Måste jag ansöka om vilken inriktning jag vill ha på programmet (historia/idéhistoria) vid ansökningstillfället?
A: Nej, detta bestämmer du i samråd med den programansvarige under den första terminen.

Q: Jag har redan läst magisterkurser. Kan jag ansöka till utbildningsprogrammets senare delar?
A: Ja, du kan ansöka till programmet, men enbart vid programstart vartannat år. Därefter kan eventuellt delar av dina tidigare meriter tillgodoräknas inom programmet. Samtal med den programansvarige rekommenderas.

Q: Jag vill bara ha en magisterexamen om 60 hp. Kan jag få detta inom masterprogrammet, som ju är på 120 hp (två år)?
A: Ja, du ansöker till masterprogrammet som är på två år, och avslutar programmet efter ett år. 

Under utbildningen

Q: Jag har glömt min Studentidentitet. Vad ska jag göra?
A: Har du inte fått din studentidentitet eller glömt bort ditt lösenord, kontakta Studentportalens support. För övriga frågor kring studier vid Lunds universitet, LUX, eller institutionen – t.ex. om Arbetslivsforum, LU-kort, examen, försäkring, Canvas, reception, terminstider – se Studera historia - från A till Ö.

Q: Hur många poäng är helt valfria inom masterprogrammet?
A: 30 hp på termin 3. Dessa poäng kan även vara på grundläggande nivå, eller tas som utbytesstudier.

Q: Måste jag ansöka till kurser varje termin även då jag är antagen till programmet?
A: Nej, studenter på programmet söker kurser via antagning.se till den tredje terminen, i övrigt anmäls nästa termin till den programansvarige. Varianter kan förekomma, för att vara säker på hur antagningen till nästa termin går till, informera dig själv före 15 april/15oktober.

Q: Kan jag genomföra en praktiktermin inom programmet?
A: Nej, det finns endast 7,5 hp praktik inom programmet.

Q: Jag funderar på att ta ett studieuppehåll från programmet. Hur går jag tillväga?
A: Ansökan om studieuppehåll görs på avsedd ansökningsblankett (se blankett nedan), i samråd med den programansvarige. Studieuppehåll medges inte under första terminen på programmet.

Q: Jag har blivit antagen till programmet, men kan inte påbörja min utbildning i höst. Kan ni hålla min plats?
A: En person som är antagen till en utbildning har möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl.

Q: Jag har läst vid ett annat universitet eller en annan högskola. Behöver jag tillgodoräkna denna kurs för att få med den i min masterexamen?
A: Nej, du meddelar vilka poäng du vill ha inom ramen för din examen när du ansöker om den hos examensenheten. Är du osäker på om dessa poäng kan ingå i din examen bör du samråda med den programansvarige.

Efter utbildningen

Q: Är jag behörig att läsa en forskarutbildning efter masterprogrammet?
A: Ja, du uppfyller behörigheten till forskarutbildning inom ditt huvudområde. Läs mer om Forskarutbildning i historia och i idéhistoria nedan.

Q: Vad kan en historiker / idéhistoriker?
A: Läs mer om vidare karriärmöjligheter för historiestudenter på hemsidan, samt i vår kompetensprofil för idé- och lärdomshistoria.