lu.se

Historia

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Svar på vanliga frågor

Vanliga frågor om Masterprogrammet i historiska studier

Anmälan och antagning

Q: Hur ofta går programmet?
A: Programmet startar varannan hösttermin (2015, 2017, 2019).

Q: Hur anmäler jag mig till programmet?
A: Du anmäler dig via Antagning.se senast omkring den 15 april.

För anmälan till hösten 2019 är sista anmälningsdag 15 april. Anmäl här: antagning.se

Q: Hur många platser finns det till masterprogrammet?
A: Programmet har 15 utbildningsplatser.

Q: Kan jag läsa programkurser som fristående kurs?
A: Ja, om de finns annonserade som fristående kurser på antagning.se. Se kurser på avancerad nivå på Lunds universitets sidor för en överblick.

Q: Måste jag ha min kandidatexamen klar vid ansökningstillfället?
A: Nej, men du måste ha ansökt om en filosofie kandidatexamen i historia, idé- och lärdomshistoria (eller inom annat ämne med en tydlig historisk inriktning på ditt examensarbete) innan programstart.

Q: Hur görs urvalet till programmet?
A: Är det fler sökande än det finns platser görs urvalet på betyg på akademiska meriter och kvalitet på kandidatuppsatsen.

Q: Måste jag ansöka om vilken inriktning jag vill ha på programmet (historia/idéhistoria) vid ansökningstillfället?
A: Nej, detta bestämmer du i samråd med den programansvarige under den första terminen.

Q: Jag har redan läst magisterkurser. Kan jag ansöka till utbildningsprogrammets senare delar?
A: Ja, du kan ansöka till programmet, men enbart vid programstart vartannat år. Därefter kan eventuellt delar av dina tidigare meriter tillgodoräknas inom programmet. Samtal med den programansvarige rekommenderas.

Q: Jag vill bara ha en magisterexamen om 60 hp. Kan jag få detta inom masterprogrammet, som ju är på 120 hp (två år)?
A: Ja, du ansöker till masterprogrammet som är på två år, och avslutar programmet efter ett år. 

Under utbildningen

Q: Jag har glömt min Studentidentitet. Vad ska jag göra?
A: Har du inte fått din studentidentitet eller glömt bort ditt lösenord, kontakta Studentportalens support. För övriga frågor kring studier vid Lunds universitet, LUX, eller institutionen – t.ex. om Arbetslivsforum, LU-kort, examen, försäkring, Luvit eller Live@Lund, reception, terminstider – se Studera historia - från A till Ö.

Q: Hur många poäng är helt valfria inom masterprogrammet?
A: 30 hp på termin 3. Dessa poäng kan även vara på grundläggande nivå, eller tas som utbytesstudier.

Q: Måste jag ansöka till kurser varje termin även då jag är antagen till programmet?
A: Ja och nej. Nuvarande studenter behöver enbart söka kurser utanför programmet inför termin 3. Då görs ansökan via antagning.se. Från och med hösten 2018 måste alla studenter söka till kurser inom programmet varje termin via antagning.se. Följ instruktionerna i dokumentet nedan.

Q: Kan jag genomföra en praktiktermin inom programmet?
A: Nej, det finns endast 7,5 hp praktik på termin 2 inom programmet för den som läser 120 hp.

Q: Jag funderar på att ta ett studieuppehåll från programmet. Hur går jag tillväga?
A: Ansökan om studieuppehåll görs på avsedd ansökningsblankett (se blankett nedan), i samråd med den programansvarige. Studieuppehåll medges inte under första terminen på programmet.

Q: Jag har blivit antagen till programmet, men kan inte påbörja min utbildning i höst. Kan ni hålla min plats?
A: En person som är antagen till en utbildning har möjlighet att ansöka om anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl.

Q: Jag har läst vid ett annat universitet eller en annan högskola. Behöver jag tillgodoräkna denna kurs för att få med den i min masterexamen?
A: Nej, du meddelar vilka poäng du vill ha inom ramen för din examen när du ansöker om den hos examensenheten. Är du osäker på om dessa poäng kan ingå i din examen bör du samråda med den programansvarige.

Efter utbildningen

Q: Är jag behörig att läsa en forskarutbildning efter masterprogrammet?
A: Ja, du uppfyller behörigheten till forskarutbildning inom ditt huvudområde. Läs mer om Forskarutbildning i historia och i idéhistoria nedan.

Q: Vad kan en historiker / idéhistoriker?
A: Läs mer om vidare karriärmöjligheter för historiestudenter på hemsidan, samt i vår kompetensprofil för idé- och lärdomshistoria.

Läs också den enkätstudie som två av våra masterstudenter gjorde 2016: