Vill du jobba som SI-ledare?

Vad är SI (Supplemental Instruction)?

SI är inte till för svaga studenter, utan för att skapa bra studiegrupper utanför undervisningen. Studenterna deltar i SI för att:

* få bättre inlärning
* träna kritiskt tänkande och problemlösning
* ta eget ansvar för sina studier
* skapa en studievänlig gemenskap
* förbereda och motivera för vidare studier
* motverka avhopp

Vem arbetar som SI-ledare?

SI-ledaren har tidigare läst kursen. En SI-ledare utbildas i att leda studenter i grupp: hur man får igång dialoger, hur hanterar man motfrågor, vilka kollaborativa inlärningsmetoder finns och vilka inlärningsstrategier brukar fungera i högre studier.

För att leda SI-grupper på nybörjarkurserna ska du ha erfarenhet av att själv ha varit med i SI-verksamheten som student. Du har minst påbörjat B-nivå i historia, är intresserad av lärande i grupp, är social och utåtriktad och vill jobba upp till ca. 80 timmar under terminen.

För uppsatskursen är du klar med minst B-nivån i historia, och är speciellt intresserad av akademiskt skrivande. Du arbetar mellan 20-40 timmar per termin.

Rekrytering av nya SI-ledare sker i slutet av varje termin om behovet finns. Om vi behöver nya SI-ledare annonseras detta som amanuenstjänster via Lediga anställningar på Lunds universitet.

Läs mer om SI:

 

SI på LU

Mer info om att arbeta som SI-ledare vid Lunds universitet

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2024-06-11