Forskare på film

Videor med våra forskare

Vägen till Rom - föredrag med Yvonne Maria Werner, 28 september 2021

Joachim Östlund, I de dödas rike – om de bortglömda svenska mumieexpeditionerna

”Wi woro några timmar i detta de dödas rike”, skriver de två unga herrarna Höpken och Carleson i en rapport från en mumieexpedition i Egypten år 1736. Vem var deras uppdragsgivare och varför reagerar de så starkt på handeln med egyptiska mumier i Kairo, när de själva plundrar en egyptisk krav? Sveriges roll i handeln med mänskliga kvarlevor från Egypten är en i hög grad dold historia. Sedd med moderna ögon är den också en historia med makabra inslag. Inspelat på HT-dagarna 2021. UR-Play - I de dödas rike – om de bortglömda svenska mumieexpeditionerna

 

Hanne Sanders, Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år 

Ämnet historia har under två decennier haft doktorander finansierade av den nationella forskarskolan i historiska studier med bas vid Lunds universitet. Dessa 20 år firas stort under 2021. Här hör du föreståndaren Hanne Sanders berätta historien om forskarskolan. Inspelat av HT-fakulteterna vid Lunds universitet i februari 2021.

Emma Severinsson, Att ta vara på friheten

Kvinnlig rösträtt var ingen självklarhet efter att den hade genomförts. I den tidens veckopress pågick en intensiv diskussion om hur kvinnor inte var politiskt intresserade och röstade som sina män. Samtidigt ansågs familjelivet och balansen mellan könen hotade om kvinnorna var politiskt aktiva.
Forskartorget2019, inspelat på Bokmässan i Göteborg 2019. Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond Youtube - Att ta vara på friheten

Joachim Östlund, Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap

Förr i tiden åt svenskar mumier för att man trodde att de hade medicinska egenskaper. Hade man inte tillgång till en äkta mumie kunde man ta ett stycke kött från en "rödlätt svensk man" som dött en våldsam död och bland annat utsätta det för månens strålar. Historikern Joachim Östlund berättar om mumiernas funktion i 1700-talets Sverige. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet. UR-Play - Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap

Johan Östling, Kunskap är inte statisk – den cirkulerar

Lunds universitets moderator Martin Degrell samtalar med docenten och lektorn i historia Johan Östling om cirkulation, transformation och kunskapens historia. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 2018. Youtube - Kunskap är inte statisk – den cirkulerar

Björn Lundberg, Lägereldarna väntar!

Björn Lundberg är fil.dr i historia, och disputerade tidigare i år. Här samtalar han med Lunds universitets moderator Evelina Stenbeck på Bokmässan om hur friluftsliv använts som en metod för att fostra barn till medborgare under 1900-talet. Inspelat på Bokmässan i Göteborg 2018. Youtube - Lägereldarna väntar!

Peter K. Andersson, Jack the Ripper – världens mest okända kändis?

I år är det 130 år sedan den brutala mördaren härjade i Londons Whitechapeldistrikt. Sedan dess har otaliga teorier om Jack the Rippers sanna identitet lanserats, men har vi kommit närmare svaret på frågan om vem hen var? Är det överhuvudtaget den frågan vi borde ställa? En historiker med det viktorianska London som expertområde granskar fallet och presenterar överraskande resultat. Inspelat på HT-dagarna 2018. UR-Play - Världens mest okända kändis?

Helén Persson, Historia i futurum

Tage Danielsson skrev: ”Den som inte ser bakåt när han går framåt måste se upp”. Hur kan historiska kunskaper, i en tid av ständig omvandling, rusta oss för färden mot en okänd framtid? Hur kan studier i historia orientera oss mellan känt och okänt, så att vi genom att se bakåt kan gå framåt? Hur blir historien känd och hur känner vi historien: som vetenskap och som livs-och erfarenhetsvärld? Hur kan något distanserat och okänt bli något nära och känt? Inspelat på HT-dagarna 2018.

Ulf Zander, Tillbaka till framtiden? Robocop och Detroit som dystopi

Ulf Zander som är professor i historia fokuserar på den första Robocop-filmen från 1987, nyinspelningen från 2014 och, inte minst, staden Detroit som dystopiskt exempel men också som en reell plats. 1987 var Detroit en välmående stad, vilket innebar att stora delar av inspelningen förlades till Dallas. 2014 var situationen en helt annan, vilket bland annat föranledde Detroitbor att föreslå uppförandet av en Robocopstaty som substitut för de poliser som de sällan ser. Inspelat på HT-dagarna 2017. Youtube -Tillbaka till framtiden?

Eva Österberg Tro och bevis. Miraklernas paradox

Eva Österberg är en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien. I åtskilliga böcker har hon öppnat det förflutnas existentiella dimensioner. Religionens, och kanske särskilt den lutherska teologins inflytande på de tidigmoderna mentaliteterna behandlas i flera av hennes verk. Teologiska fakulteten vid Lunds universitet utsåg henne till mottagare av Anders Nygrenpriset 2017. Nygrenprisföreläsning inspelat 2017.

Hanne Sanders, Reformationens följder i Sverige

Reformationen har setts som en form av världslig maktstrid, men den var lika mycket en fråga om tro och trons ställning i en ny protestantisk kultur. Hur yttrade den sig exempelvis genom en ny syn på krig och äktenskap?
Forskartorget2017, inspelat på Bokmässan i Göteborg 2017. Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond

YouTube - Reformationens följder i Sverige

Stefan Eklöf Amirell, Pärlor och pirater

Stefan Eklöf Amirell har studerat hur pirater i Sydostasien bedrev sjöröveri under kolonialmakterna Spanien och senare USA och hur kolonisatörerna hanterade konflikterna. Här berättar han om en av de mest ökända piraterna, Jikiri, som härjade i södra Filippinerna i början på 1900-talet. Vilka paralleller kan man dra till dagens konflikter och vad lever kvar idag? Inspelat på HT-dagarna 2016. UR-Play -Pärlor och pirater

Maria Karlsson, Om folkmord och förnekelse

Folkmord är en konflikt som sällan upphör för att kriget slutar eller för att en diktator dör, säger Maria Karlsson, doktorand vid Lunds universitet. Här berättar hon om Förintelsen och folkmordet på armenier i Osmanska riket och förnekelsekulturerna som följt dessa folkmord. Inspelat på HT-dagarna 2016. UR-Play - Om folkmord och förnekelse

Björn Lundberg, Nyårskravallerna i Malmö – Sveriges första ungdomsupplopp?

Inspelat på HT-dagarna 2016. YouTube - Nyårskravallerna i Malmö

Lars Edgren, Socialism, kommunism och revolution – Sverige 1848

Inspelat på HT-dagarna 2016. YouTube - Socialism, kommunism och revolution

Peter K. Andersson, Vad skiljer en galning från ett geni?

Historieforskaren Peter K. Andersson har fördjupat sig i bygdeoriginal från den skånska landsbygden. Han föreläser om halvgalna kufar som har mycket gemensamt med dem som åstadkommit viktiga uppfinningar. Bland andra berättar han om Anders "Balzac" Olsson som levde i Perstorp på 1800-talet och ville bygga en ättiksfabrik i miniatyr och om Kuska-Otto som jobbade med en mystisk flygmaskin. Inspelat på HT-dagarna 2015.
Ett mixerbord

Lite Passé - en podd om historia

Podd som doktorander i historia producerade mellan 2014-2017.

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2022-04-25