Person

Anna Nilsson Hammar

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Biträdande prefekt

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.nilsson_hammarhist.luse

Telefon 046–222 30 48

Rum LUX:A330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är disputerad i historia och verksam som forskare, lärare och utbildningskoordinator med särskilt ansvar för kandidatprogrammet i historia. Min forskning rör tidigmodern tid och frågor kring etik, moral och människans inre liv, men även kunskapscirkulation, religion och politik. Jag är biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). Under flera år har jag även varit webbredaktör för Scandia: tidskrift för historisk forskning.

I min avhandling undersökte jag hur begreppet lycka omvandlades under perioden 1750-1850. Källmaterialet utgjordes i huvudsak av svenska skillingtryck. 2014 fick jag ett anslag från Vetenskapsrådet för en undersökning av samvetsfrågor och samvetskonflikter under tidigmodern tid. 2020 påbörjades ett projekt med fokus på tjänstefolks möjligheter och villkor i aristokratiska hushåll under 1600-talet, även detta finansierat av Vetenskapsrådet. Utöver detta har jag även intresserat mig för digital historia, kulturarv och digitaliseringsfrågor.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anna Nilsson Hammar

Forskare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Biträdande prefekt

  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post anna.nilsson_hammarhist.luse

Telefon 046–222 30 48

Rum LUX:A330

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: sofia.hermanssonhist.luse | 2020-06-02